KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělci a potravináři varují před zákazem pro neočkované chodit do práce

28/10/21

Návrh vážně naruší výrobu potravin v Česku, a tím ohrozí jejich dodávky pro obyvatele.

Zemědělci a potravináři varují před zákazem pro neočkované chodit do práce


Tisková zpráva 26. 10. 2021

Agrární komora České republiky a Potravinářská komora České republiky odmítají návrh vlády, podle kterého by lidé pro vstup na pracoviště museli předložit potvrzení o očkování proti covidu-19 nebo negativní výsledek testu. Návrh vážně naruší výrobu potravin v Česku, a tím ohrozí jejich dodávky pro obyvatele.

Zemědělským a potravinářským podnikům sníží vládní návrh stavy zaměstnanců, s jejichž nedostatkem se potýkají už nyní. „Nesouhlasíme se zavedením nové povinnosti pro pracovníky, kteří zatím nejsou očkovaní proti covidu-19. Zemědělci přistupují k očkování zodpovědně a podle našich informací již většina vakcinaci podstoupila. Očkování proti covidu-19 by mělo nicméně zůstat dobrovolným rozhodnutím zaměstnanců, případně by měli zaměstnavatelé mít možnost zvážit, zda budou bezinfekčnost od svých zaměstnanců vyžadovat. Je třeba vzít v úvahu odlišnou povahu práce v zemědělství, kde zpravidla nedochází k shlukování pracovníků na jedné straně a dlouhodobý a v mnoha případech i akutní nedostatek pracovníků na straně druhé. Výpadek, byť jednotlivců, kteří zatím nejsou očkováni, bude mít vážné následky na provoz zemědělských podniků. V živočišné výrobě budou chybět pracovníci, kteří zajišťují pravidelný režim a pohodu zvířat každý den. V rostlinné výrobě, zvláště té speciální, jako je produkce ovoce nebo zeleniny, budou scházet lidé na sklizeň a posklizňovou úpravu, což může způsobit vážné potíže se zásobováním,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Pokud by zaměstnanci potravinářských podniků, kteří nejsou očkovaní, nemohli přijít do práce (bezinfekčnost, testování, protilátky), mohlo by to v mnoha provozech způsobit omezení či zastavení výroby. Vedení potravinářských firem si je dobře vědomo, že pokud by se nákaza v provozech rozšířila, mohlo by dojít k výpadkům ve výrobě, což by mohlo přinést problémy se zásobováním. Proto jsou v potravinářských firmách nastavena mnohdy výrazně přísnější hygienická a bezpečnostní pravidla, než najdeme ve vládních opatřeních. Jak zároveň ukázaly průzkumy při povinném testování ve firmách, záchyty v podnicích byly minimální. Plošná opatření nejsou účinná, je třeba zaměřit pozornost na rizikové skupiny obyvatel a motivovat k očkování,“ sděluje prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Profesní organizace, které sdružují většinu zemědělských a potravinářských společností v Česku, se shodují, že by stát měl motivovat obyvatele k očkování proti covidu-19 jiným způsobem. Vláda podle nich přenese zmíněným návrhem zátěž na podniky a zvýší jejich náklady na pracovní sílu vzhledem k nutnosti zajistit za dotčené pracovníky náhradu. To přispěje k dalšímu růstu vstupních nákladů na výrobu potravin v Česku, kterému podniky čelí v posledních měsících. Zvedají se ceny energií nebo obalových materiálů. V zemědělství pak zdražují krmné směsi či minerální hnojiva, v potravinářství zase rostou ceny vstupních surovin.

Kontakty pro média:
Agrární komora ČR
tisková mluvčí Barbora Pánková
pankova@akcr.cz, tiskove@akcr.cz, tel. 721 306 431

Potravinářská komora ČR
tisková mluvčí Helena Kavanová
kavanova@foodnet.cz, tel. 737 287 024

Agrární komora České republiky (AK ČR) sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství. Prosazuje a obhajuje oprávněné zájmy svých členů už téměř třicet let. Její členové produkují přes 80 procent veškerých komodit a obhospodařují více než 1,6 milionu hektarů zemědělské půdy, což je téměř polovina z celkové plochy zemědělské půdy v Česku. AK ČR má téměř tři tisíce členů, z čehož 1206 je soukromě hospodařících rolníků a zbytek tvoří zemědělské organizace. V tomto počtu nejsou zahrnuti členové 32 profesních svazů, sdružení a unií, v nichž se příslušnost podnikatelů překrývá a které rovněž sdružuje AK ČR.

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.