KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 27. 10. 2021

03/11/21

Přehledný souhrn jednotlivých pravidel vstupu a návratu do ČR je uveden na stránkách Ministerstva vnitra.

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 27. 10. 2021

 01. 11. 2021


Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Od 27. 10. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021 od 25. 10. 2021 je také aktualizován „semafor“ zemí (aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví) rozdělující země dle rizika nákazy. Změny v Ochranném opatření se týkají zejména zrušení povinnosti samoizolace při cestě ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy. V případě příjezdu z těchto zemí je však nadále nutné vždy nosit do negativního výsledku RT-PCR testu respirátor dle příslušné normy. Dílčí změny se týkají též krátkodobých cest a podmínek žádostí o pobytová oprávnění.

Pro všechny pracovníky je stále povinné vyplnění Příjezdového formuláře a povinnost předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole. Pravidla pro vstup jsou diferencována (předložení negativního RT-PCR testu nebo antigenního testu, nošení respirátoru) podle země příjezdu, způsobu dopravy (individuální/veřejná), pobytového oprávnění, prodělání onemocnění či absolvování očkování. Přehledný souhrn jednotlivých pravidel vstupu a návratu do ČR je uveden na stránkách Ministerstva vnitra.

V případě členských států a vybraných třetích zemí potvrzuje dokončené očkování, prodělaném onemocnění či absolvování testu „digitální certifikát EU COVID“.

Očkování dokončené v ostatních vybraných třetích zemích je potvrzováno uznanými národními certifikáty. Seznam všech zemí s uznávanými certifikáty a je dostupný na stránkách Ministerstva zdravotnictví, seznam uznávaných léčivých přípravků (vakcín) je součástí odůvodnění ochranného opatření.

Výsledky testů provedených na území ČR jsou spárovány s Příjezdovým formulářem, není tedy nutné je hlásit krajské hygienické stanici.

Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.