KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Indexy cen výrobců – říjen 2021

20/11/21

Meziměsíční i meziroční tempo růstu cen průmyslových výrobců výrazně zrychlilo.

Indexy cen výrobců – říjen 2021


Meziměsíční i meziroční tempo růstu cen průmyslových výrobců výrazně zrychlilo
16.11.2021 – Meziměsíčně se shodně zvýšily ceny zemědělských a průmyslových výrobců o 1,9 %, ceny stavebních prací vzrostly o 0,9 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,1 %, ceny průmyslových výrobců o 11,6 %, stavebních prací o 7,5 % a tržních služeb pro podniky o 1,9 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,9 %. Vzrostly ceny olejnin o 7,1 %, vajec o 6,3 %, obilovin o 4,1 %, drůbeže o 3,4 %, mléka o 1,3 % a skotu o 0,7 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 7,6 %, ovoce o 5,0 %, brambor o 4,2 % a prasat o 2,9 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,9 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od ledna 2008. Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,8 % a chemických látek a výrobků o 4,2 %. Vzrostly ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 1,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,7 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,4 %, průmyslových krmiv o 1,9 % a mléčných výrobků o 1,4 %, ceny masa a masných výrobků naopak klesly o 0,8 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví shodně vzrostly o 0,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,5 %, a to v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 4,7 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 3,2 %, za poradenství v oblasti řízení o 0,7 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 14,1 % (v září o 9,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 18,5 %. Vyšší byly ceny obilovin o 22,6 %, olejnin o 25,8 %, čerstvé zeleniny o 11,3 % a brambor o 4,7 %. Ceny ovoce klesly o 2,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,8 %. Vzrostly ceny mléka o 8,8 %, skotu o 7,3 %, vajec o 4,8 % a drůbeže o 3,2 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 7,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 11,6 % (v září o 9,9 %), což byl nejvyšší růst od ledna 1992. Výrazně vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 26,9 %, chemických látek a výrobků o 44,2 % a dřeva, papíru a tisku o 24,7 %. V odvětví elektřiny, plynu a páry se ceny zvýšily o 3,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 2,8 %, z toho mléčných výrobků o 3,4 %, průmyslových krmiv o 9,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,1 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 19,3 %. Ceny masa a masných výrobků naopak klesly o 2,1 %. Na úrovni odvětví klesly pouze ceny dopravních prostředků o 2,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,8 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 2,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se zvýšily především ceny meziproduktů o 20,4 % a energií o 18,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 7,5 % (v září po zpřesnění o 6,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,8 % (v září o 16,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,9 % (v září o 1,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 11,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,8 %. Ceny za služby v pozemní dopravě byly vyšší o 2,3 % a za skladování o 0,8 %. Nižší byly ceny za informační služby, a to o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,7 % (v září o 1,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vyšší o 2,7 % (v srpnu o 1,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 23,2 %. V Německu vzrostly ceny o 2,4 %, v Rakousku o 1,7 %, na Slovensku o 1,5 %, v Polsku o 1,2 % a v Česku o 0,7 %. Ceny meziměsíčně neklesly v žádné ze zemí EU.

V září meziročně vzrostly ceny v EU o 16,2 % (v srpnu o 13,5 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 82,9 %. V Německu byly ceny vyšší o 13,3 %, v Polsku o 12,9 %, v Rakousku o 12,0 %, v Česku o 9,9 % a na Slovensku o 8,5 %.

____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců – 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky – 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 – 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 – 21 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 – 21 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 – 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2021

 

Přílohy:

cipc111621.docx
Tab. 1 Indexy cen výrobců
Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
Tiskové sdělení: Meziměsíční i meziroční tempo růstu cen průmyslových výrobců výrazně zrychlilo
Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ (soubor mp3)