KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství: Navýšení kofinancování Společné zemědělské politiky je nezbytné pro udržení potravinové soběstačnosti

03/11/21

Ministr Miroslav Toman na včerejším jednání vlády předložil materiál k navýšení kofinancování ze 40 na 65 % pro II. pilíř SZP.

Ministr zemědělství: Navýšení kofinancování Společné zemědělské politiky je nezbytné pro udržení potravinové soběstačnosti

01. 11. 2021


26.10.2021 – Tisková zpráva

Dohoda na míře kofinancování z národního rozpočtu pro II. pilíř SZP, tedy pro rozvoj venkova, je nejdůležitější pro dokončení Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr Miroslav Toman na včerejším jednání vlády předložil materiál k navýšení kofinancování ze 40 na 65 % pro II. pilíř SZP, bez něhož by nemohly být poskytovány podpory k rozvoji českého zemědělství a potravinářství, jako jsou například investice do zpracování zemědělských produktů, inovace, pozemkové úpravy či diverzifikace.

„Návrh kofinancování ve výši 65 procent vychází z analýzy potřeb zemědělců a venkova, směřuje k udržení dosavadní míry podpory rozvoje venkova a bere v úvahu kofinancování v okolních státech, které jsou našimi hlavními konkurenty v zemědělství a potravinářství. Kofinancování v této výši je nezbytné pro udržení dosavadní potravinové soběstačnosti České republiky a zabránění prohlubování závislosti na dovozu potravin,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Kromě podpory konkurenceschopnosti je adekvátní míra kofinancování nepostradatelnou součástí opatření na ochranu krajiny, půdy, vody a životního prostředí. Z tohoto důvodu je návrh Strategického plánu předkládán s kofinancováním v míře 65 % ze státního rozpočtu.

Součástí materiálu je rovněž nastavení přímých plateb, které zahrnuje řadu nových prvků, zejména jde o redistributivní platbu. Ta bude poskytována všem žadatelům bez zastropování na maximálně 150 hektarů a v zájmu dostatečného efektu přerozdělení bude postupně snižována pro výměry nad 50 ha a nad 100 ha.

Přestože v tuto chvíli stále není schválený právní rámec pro Společnou zemědělskou politiku na období 2023 až 2027, musí členské státy Evropské komisi předložit oficiální verzi Strategického plánu SZP do 1. ledna 2022. Při nesplnění tohoto požadavku by nemohly čerpat prostředky na SZP z rozpočtu EU v období 2023 až 2027.

Vojtěch Bílý    tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství