KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příručka z projektu EIP – „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“

03/11/21

Příručka byla vytvořena s cílem poskytnout základní přehled dosavadních poznatků o rodinovém chodu prasat se zapouštěním kojících prasnic.

Příručka z projektu EIP – „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“

  02. 11. 2021


Praktická příručka vznikla v rámci projektu PRV 2014–2020, operace 16.1.1 a byla financována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.
Rok vydání:    2021
ISBN:    978-80-7403-252-3
Vydavatel    Výzkumný ústav živočisné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

Příručka byla vytvořena s cílem poskytnout základní přehled dosavadních poznatků o rodinovém chodu prasat se zapouštěním kojících prasnic. Tento málo rozšířený systém vychází z přirozeného chování zvířat a vznikl ve snaze o vyvážení ekonomické i etické stránky živočišné produkce. Hlavní pozornost je věnována managementu rodinek, kde jsou zaznamenány zkušenosti sasovské farmy, doplněné o poznatky z dostupné literatury.

Publikace (PDF, 1 MB)