KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Fond vypsal tendr na podporu soutěže o značku Regionální potravina

08/12/21

Státní zemědělský intervenční fond vypsal otevřenou veřejnou zakázku na propagační a informační kampaň soutěže Regionální potravina na příští tři roky. Nabídku je třeba podat do 20. prosince 2021, předpokládaná hodnota kontraktu je 51 milionů korun bez DPH.

Státní zemědělský intervenční fond vypsal otevřenou veřejnou zakázku na propagační a informační kampaň soutěže Regionální potravina na příští tři roky. Nabídku je třeba podat do 20. prosince 2021, předpokládaná hodnota kontraktu je 51 milionů korun bez DPH. Účastníci, kteří se umístí na 2. až 5. místě v hodnocení nabídek, obdrží skicovné ve výši 20 tisíc korun bez DPH.

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální, PR kampaně a realizace podpory prodeje značky Regionální potravina, kterou získávají formou krajských soutěží lokální výrobci potravin a pěstitelé. Rámcová smlouva bude uzavřená na období tří let, nejdříve od 18. dubna 2022.

„Strategickým cílem soutěžené kampaně je představení soutěže o značku Regionální potravina a oceněných produktů, a zároveň přiblížení značky Regionální potravina spotřebitelům tak, aby se zvýšila její znalost i motivace, aby ji při nákupech více preferovali a věděli, proč si ji mají vybírat,“ uvedla Kateřina Ratajová ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu. Dalším cílem je zvýšení povědomí o oceněných produktech a producentech, a tím vyvolání zájmu o podnikání v oblasti kvalitních potravin lokálního původu mezi potravináři a zemědělci.

Projekt Regionální potravina seznamuje veřejnost se soutěží o značku Regionální potravina a zároveň vychází vstříc zájmu spotřebitelů o čerstvé potraviny s jasným původem. Značku získávají formou soutěží lokální výrobci potravin a pěstitelé ve všech 13 krajích České republiky (vyjma Prahy) jedenkrát za rok. Výrobek, který usiluje o udělení označení Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin dané oblasti a zúčastnit se mohou pouze producenti do 250 zaměstnanců. Odborné poroty vybírají vždy jeden vítězný výrobek v devíti kategoriích. Oceněné výrobky získávají certifikát ministra zemědělství a právo užívat značku Regionální potravina daného kraje po dobu čtyř let.

Podrobné informace o veřejné zakázce včetně zadávací dokumentace a ukázek jsou dostupné na profilu zadavatele v E-ZAK či přímo na https://zakazky.szif.cz/contract_display_365.html.

Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550