KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Program kvalifikovaný zaměstnanec: Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1.1.2022

05/12/21

Informace zaměstnavatelům zařazeným do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Program kvalifikovaný zaměstnanec: Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1.1.2022

 03. 12. 2021


V Praze dne 29. listopadu 2021 Č. j.: MPSV-2021/188614-451 – Informace zaměstnavatelům zařazeným do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.
Generální ředitelství Úřadu práce České republiky již v této souvislosti rozeslalo všem pobočkám Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) instrukci zajistit v průběhu měsíce prosince 2021 úpravu výše minimální mzdy a minimální zaručené mzdy u všech volných pracovních míst, která jsou  nabízena  a zveřejňována  ÚP ČR. Uvedené opatření úpravy výše zaručené mzdy se týká také Programu kvalifikovaný zaměstnanec, kdy se jedná o výši 1,2 násobku zaručené mzdy.

Pracovníci ÚP ČR budou o úpravách výše minimální a minimální zaručené mzdy u jednotlivých volných pracovních informovat zaměstnavatele. Test trhu práce v tomto případě není nutné opakovat, stejně tak jako není nezbytné podávat novou hlášenku volných pracovních míst.

Nicméně z důvodu velkého množství  volných  pracovních míst zveřejněných v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, na které má zaměstnavatel zájem zaměstnat cizince prostřednictvím Programu kvalifikovaný  zaměstnanec, doporučujeme  těmto  zaměstnavatelům,  aby  sami písemně  kontaktovali místně příslušnou pobočku ÚP ČR a požádali o úpravu výše zaručené mzdy tak, aby u jimi oznámených volných pracovních míst byla tato v souladu se zněním jmenovaného Programu, a to před 1. 1. 2022.

V souvislosti s výše uvedeným si dále dovoluji připomenout, že údaje a náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce volných pracovních míst v centrální evidenci. Účastník řízení o vydání zaměstnanecké karty  bude  tedy  muset  příslušnému  správnímu  orgánu  doložit  doklad  prokazující změněnou výši mzdy.

Závěrem také považuji za vhodné zaměstnavatele upozornit, že v oblasti odměňování zaměstnanců platí zásada rovnosti v odměňování. Podle ustanovení § 110  odst.  1, zákona  č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,  za  stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se přitom rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je konaná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

 

Mgr. Anna Dumont
ředitelka odboru integrace na trh práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
e-mail: posta@mpsv.czwww.mpsv.cz

 

 1 Nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních  zaručené mzdy,  o  vymezení ztíženého  pracovního prostředí a o výši  příplatku  ke mzdě  za  práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.