KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství z Ukrajiny ze dne 3.12.2021

08/12/21

Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství z Ukrajiny ze dne 3.12.2021

Saúdská Arábie investuje na Ukrajině

3.12.2021 – Společnost ze Saúdské Arábie plánuje postavit v Teplodaru v Oděské oblasti závod na výrobu krmiv pro ovce. Většina výrobků bude s největší pravděpodobností vyvezena do Saúdské Arábie a zbytek bude využit na výkrm ovcí a rozvoj jejich chovu v Oděské oblasti.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství
Sklizeň kukuřice na Ukrajině

Na Ukrajině pokračuje sklizeň kukuřice – ze sklizených 80,4 % plochy bylo získáno 31,78 mil. tun obilí s průměrným výnosem 72,2 t/ha. Na jihu a východě země je již sklizeň téměř u konce, naopak v ostatních oblastech se kvůli vysoké vlhkosti zrna zpozdí. V regionu Prykarpattia by mohlo sněžit a sklizeň by nemusela být vůbec dokončena. V severním regionu je situace podobná – v oblasti Černiči, bude sklizeň kukuřice kvůli vysoké vlhkosti zrna (27-30 %) trvat nejméně do ledna.

Vývoz rostlinných produktů z Ukrajiny

Jedlé ovoce a ořechy zaujímají v oblasti vývozu mezi produkty rostlinného původu v první polovině roku 2021 třetí místo za obilovinami, semeny a plody olejnin. Ukrajina se zaměřuje na evropský trh, o čemž svědčí růst vývozu. Největšími unijními partnery Ukrajiny v obchodu s rostlinnými produkty jsou Německo, Polsko, Itálie, Nizozemsko a Maďarsko. Vývoz rostlinných produktů dosáhl v roce 2020 ve struktuře zahraničního obchodu s EU mezi veškerým vývozním zbožím podílu 6,9 % (3,4 mld. USD). Hodnota vývozu rostlinných produktů ve struktuře zahraničního obchodu Ukrajiny v první polovině roku 2021 činila 5,9 mld. USD, což je o 2,6 % více než ve stejném období v roce 2020, včetně jedlého ovoce a ořechů (132,7 mil. USD, o 15,7 % více než v roce 2020).

Ceny chleba na Ukrajině v blízké budoucnosti porostou

Výrobní náklady na pekařské výrobky vzrostou o cca 10-15 %. Od ledna 2020 do září 2021 vzrostly ceny chleba o 35 %. Kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, hnojiv, náhradních dílů a dalších složek výsledné ceny pšenice se změní cena mouky, a nakonec i pekařských výrobků.

Vývoz obilovin z Ukrajiny

Z Ukrajiny bylo vyvezeno 25,2 mil. tun obilovin, což je o 3,3 mil. tun více než ve stejném období loňského roku. Jednalo se zejména o pšenici (14,5 mil. tun), ječmen (4,9 mil. tun), žito (77,4 tis. tun) a kukuřici (5,5 mil. tun).

Nový případ AMP na Ukrajině

Ve vesnici Veselij Kút v okrese Novoukrainsky v Kirovohradské oblasti se dne 29. listopadu objevilo ohnisko afrického moru prasat v místní farmě psychoneurologické internátní školy. Na farmě se chovalo 28 prasat, zemřelo tříměsíční prase o hmotnosti 20 kg. Tělo bylo spáleno a přijímají se opatření k lokalizaci a zabránění šíření infekce.

Kapitálové investice v zemědělské potravinářském sektoru na Ukrajině

Kapitálové investice v zemědělsko-potravinářském odvětví ukrajinského hospodářství v období leden až září 2021 činily 48,8 mld. UAH, z toho 33,3 mld. UAH (68,3 %) v zemědělství a 15,4 mld. UAH v potravinářském průmyslu. Ve struktuře kapitálových investic do ekonomiky investice do zemědělsko-potravinářské výroby v lednu až září letošního roku představují 14,7 %. Oproti stejnému období loňského roku se zvýšily kapitálové investice do zemědělské výroby a potravinářského průmyslu o 13,1 %, čímž došlo k pozastavení prohlubování investiční krize. Růstu investic bylo dosaženo pouze v zemědělském sektoru, zatímco v potravinářském průmyslu došlo naopak k poklesu. Indexy změn objemu kapitálových investic v procentech za leden až září 2021 k odpovídajícímu období loňského roku jsou následující: zemědělství a myslivost – 119,7 %; lesnictví – 331 %; rybolov – 121,5 %; potravinářský průmysl – 95,3 %. Tempo růstu kapitálových investic do zemědělského sektoru je 2,2krát vyšší než průměr hospodářství.

Vývoz osiva z Ukrajiny do EU

Za 10 měsíců roku 2021 bylo z Ukrajiny do EU vyvezeno 1 642 tun osiva. To je dvakrát více než v roce 2020, kdy vývoz osiva činil 822 tun a pětkrát více než v roce 2019, kdy bylo z Ukrajiny do EU vyvezeno 321 tun osiva. Otevření evropského trhu trvalo Ukrajině 10 let – jednání o uznání tuzemského osiva podle požadavků EU začala již v roce 2011. Do zemí EU se v roce 2021 nejvíce vyvážela kukuřičná semena (1207 tun), pšeničná semena (333 tun), slunečnice (52 tun) a semena jiných plodin (50 tun).

 

Yegor Reshetnyk, místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině, E-mail: cz.ukrexport@meta.ua