KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přihlaste se do soutěže Regionální potravina !

28/04/22

Vyhlašujeme 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 17. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022.

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

vyhlašujeme 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje 17. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2022 a Chuť jižní Moravy 2022.

  • Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 14. 6. 2022 do 12:00 hodin
  • Hodnotitelská komise ve středu 29. 6. 2022
  • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží proběhne na Jihomoravských krajských dožínkách ve Vyškově 28. 8. 2022 (dle aktuální epidemiologické situace)

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery – zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

 U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Pro rok 2022 jsou aktualizované formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto nových formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz

 

Přílohy:

– 1_Avízo k vyhlášení soutěže

– 2_Důležité termíny a informace pro výrobce 2022

– 3_Metodika RP 2022 včetně příloh

– 4_Žádost o značku RP, Souhlas se zpracováním osobních údajů

– 5_Změnový formulář RP 2022

– 6_Náborové oslovení RP JMK 2022

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

1_Avizo RP 90x100mm JMK

2_Důležité termíny 2022

3_Metodika-RP-vcetne-priloh

4_Zadost-o-znacku-RP

5_Zmenovy-formular-RP

6_Naborove_Osloveni_RP_JMK_2022_11.3.k odeslání