KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvánka na seminář „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“

27/04/23

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje si Vás dovolují pozvat na vzdělávací akci,
která se uskuteční dne 16. 5. 2023 od 9 do 13 hod. v budově MZe, Kotlářská 53, zasedací místnost v přízemí.

Seminář je určen pro poradce a širokou zemědělskou veřejnost. Cílem semináře je seznámení účastníků se způsobem uplatnění nitrátové směrnice, jako jednoho z požadavků cross-compliance, v podmínkách ČR. Prezentovány budou i požadavky v legislativě hnojiv a odpadů a vybraná opatření Společné zemědělské politiky 2023 – 2027.

Požadavky nitrátové směrnice zohledněné v naší legislativě jsou nejen důležitým legislativním požadavkem na zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech, ale i součástí povinných požadavků na hospodaření (podmíněnost) ve zranitelných oblastech a nově jsou tzv. minimálně  požadavky na hospodaření vycházející z nitrátové směrnice povinné i pro příjemce celofaremní ekoplatby obdobně jako pro příjemce AEKO a ekologické zemědělce. Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými požadavky ve zranitelných oblastech i mimo ně, zdůraznit vazbu na evidenci hnojení a bilanci dusíku a ukázat možnosti portále farmáře při plnění požadavku nitrátové směrnice.

Přednášející: Ing. Lubomír Smrček

Bližší informace v přiložené POZVÁNCE.

Prosíme o registraci na e-mail: rak@rakjm.cz