KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontaktujete nás na tel.: 549 216 878, mobil: 607 612 772, e-mail: kis@kisjm.cz.


Traditional and wild


 

08/05/21

Bezpečnost potravin a novinky nejen v potravinářské legislativě

Z důvodu nepředvídatelné epidemické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS.

29/04/21

Dotační program „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“ 2. výzva podávání žádostí od 15.3.2021 do 30.4.2021

Upozornění a informormace o možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, která má širší možnosti využití oproti první výzvě.

ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se přesouvají do září

O přesunu do zářijového termínu rozhodlo vedení společnosti Veletrhy Brno společně s oborovými svazy s ohledem na aktuální vývoj.

Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV)

V přílohách níže naleznete bližší informace.

Zvýšená opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete trvají

Při výskytu viru v produkčních porostech rajčat a paprik nařizuje ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k likvidaci ohnisek výskytu a k zamezení dalšího šíření viru v místech pěstování.

Začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích – lepší ochrana spotřebitelů před dvojí kvalitou potravin

Novela přináší dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality.

26/04/21

Webinář – 12. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020

Na tento webinář budou v některých regionech navazovat i webináře regionální CSV.

Upozornění pro chovatele ovcí a koz – upřesnění k odsunu na dočasné hospodářství

Odsun na dočasné hospodářství bude od 30.4.2021 možný pouze pro fyzické osoby s platným občanským průkazem.