KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesnictví

16/09/19

Česko a Rakousko budou spolupracovat na řešení kalamity v lesích

Česko a Rakousko budou spolupracovat na řešení kalamity v lesích 12.9.2019 – O kůrovcové kalamitě a situaci v lesích dnes jednal ministr zemědělství Miroslav Toman s rakouskou ministryní pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch Mariou Patek. Obě země se potýkají s podobnými problémy. Jak v ČR, tak v Rakousku lesníci aktuálně řeší dramatické šíření kůrovce […]

21/08/19

MZe získalo souhlas EK s vyplácením kompenzací za škody způsobené kůrovcem

Ministerstvo zemědělství získalo souhlas Evropské komise s vyplácením kompenzací za škody způsobené kůrovcem 13.8.2019 – Tisková zpráva – Evropská komise schválila Ministerstvu zemědělství (MZe) Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin. Celkem chce letos MZe v tomto svém programu vyplatit nestátním vlastníkům lesů 1,5 miliardy korun. […]

31/07/19

Kůrovec a sucho na satelitních snímcích

Kateřina Patočková

Podívejte se, jak to vypadá u vaší obce

27/07/19

Přemnožená zvěř se stane limitem úspěšné obnovy kalamitních ploch proto je situaci rychle řešit

PŘEMNOŽENÁ ZVĚŘ SE STANE LIMITEM ÚSPĚŠNÉ OBNOVY KALAMITNÍCH PLOCH PROTO JE NUTNÉ SITUACI RYCHLE ŘEŠIT 25. 07. 2019 Tisková zpráva CZECH FOREST think tank (25. 7. 2019) – Stavy zvěře na mnoha místech České republiky překročují únosnou mez a zejména spárkatá zvěř významně poškozuje lesní porosty. Nejen v kalamitních oblastech jsou vysoké stavy zvěře limitem […]

12/07/19

Změny v lesním zákoně jsou nezbytné. Bez nich nebude možné vyplatit vlastníkům lesa podporu

Změny v lesním zákoně jsou nezbytné. Bez nich nebude možné vyplatit vlastníkům lesa podporu 12. 07. 2019 12.7.2019 – Tisková zpráva – Novely zákona o lesích a zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) dnes projednala Poslanecká sněmovna. Změny v lesním zákoně reagují na rozsáhlou kalamitu, která zasáhla lesy na velké části území České republiky. Návrh […]

10/07/19

ČR se ujala předsednictví V4, v zemědělství se zaměří na hospodaření s vodou a problémy v lesích

Česká republika se ujala předsednictví V4, v zemědělství se zaměří na hospodaření s vodou a půdou a problémy v lesích 01. 07. 2019 1.7.2019 – Tisková zpráva – Dvojí kvalita potravin, budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), lesnické otázky včetně řešení následků kůrovcové kalamity a hospodaření s vodou a půdou. Čtyři klíčová témata, kterým se […]

16/06/19

Lesníci dostanou od MZe příspěvky na techniku k péči o lesy a lesní školky

Lesníci dostanou od Ministerstva zemědělství příspěvky na techniku k péči o lesy a lesní školky 11. 06. 2019 10.6.2019 – Tisková zpráva – Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky. Je to další krok Ministerstva zemědělství, jak jim usnadnit boj […]

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti ochrany včel v souvislosti s aplikaci přípravků na ochranu rostlin

  Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti ochrany včel v souvislosti s aplikací přípravků na ochranu rostlin Tisková zpráva – Profesionálním uživatelům, chovatelům včel a obecním úřadům přináší novela rostlinolékařského zákona změny v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin (dále také „přípravky“ nebo „POR“). Novelou ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o […]

Kalamitní situace v lesích se prohlubuje

Kalamitní situace v lesích se prohlubuje 10. 06. 2019 10. 6. 2019 – V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii. Těžba dřeva ve výši 25,7 mil. m3 byla ze zcela převažující části tvořena nahodilou těžbou. „Samotná nahodilá těžba ve výši […]

Dopady klimatické změny v České republice

Dopady klimatické změny v České republice Článek : 145064 ; Vydáno : 13.6. 2019 ; Autor : Ing Ladislav Štverák   Česko má nová a dosud nejpřesnější data o dopadu klimatické změny Zdroj: Deník Zemědělec Autor: Petra Vaňatová Česká republika získala díky rozsáhlé studii Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – Czech Globe nové a […]