KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

20/08/19
Kateřina Patočková

Workshop – 01. 09. 2019; Augustiniánské opatství a farnost, Refektář cisterciaček, Mendlovo náměstí, Brno

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

Termín: 01. září 2019 od 10:00 – 12:00

Místo: Augustiniánské opatství a farnost, Refektář cisterciaček, Mendlovo náměstí, Brno (GPS: 49.1920153N, 16.5937153E)

Motto: „Úspěšné soužití člověka s přírodou je podmíněno jejich vzájemným respektem.“

Garanti akce:

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Viceprezident Agrární komory České republiky

Předseda představenstva RAK Jm kraje

Kotlářská 53, 602 00 BRNO

 

Přednášející:

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

ředitel KIS Jmk a RAK Jmk

Program workshopu:

 

1.                       Zahájení

2.                       Blok č. 1

a.        Definice

                                                                                                           i.      Program rozvoje venkova

                                                                                                          ii.      Venkov – venkovský prostor

                                                                                                        iii.      Zemědělství

 

b.       Vztahy

                                                                                                           i.      Venkovský prostor vs. Zemědělství

                                                                                                          ii.      Venkovský prostor a zemědělství vs. člověk a podmíněnost soužití

 

c.        Stav soužití člověka s venkovským prostorem

 

3.                       Blok č. 2

a.        Obecný pohled na současný stav vztahu zemědělství a venkovského prostoru

b.       Možnost hodnocení a řešení vztahu zemědělství a venkovského prostoru

                                                                                                           i.      Analýza stavu

                                                                                                          ii.      Analýza příčin stavu

                                                                                                        iii.      Analýza původců příčin stavu

 

c.        Realizace soužití člověka s venkovským prostorem

 

4.                       Blok č. 3

a.        Návrh pokračování realizace dalších dílů

b.       Diskuze

 

5.                       Závěr

 

 

Workshop je bezplatný.

Z kapacitních důvodů je přiložena návratka. Vaši účast potvrdíme obratem.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje, tel.: 607 612 772;

Ing. Eva Chromečková, RAK Jmk, tel.: 725 035 960;

Kateřina Patočková, RAK Jmk, tel.: 601 563 794

E-mail:                 rak@rakjm.cz; kis@kisjm.cz

 

Pozvánka s návratkou ke stažení zde

Mapka konání workshopu ke stažení zde