KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvání na semináře AK ČR k PRODUKCI BRAMBOR v roce 2021

12/02/21

Projekt je realizován ve spolupráci s Českým bramborářských svazem, z.s..

Pozvání na semináře AK ČR k PRODUKCI BRAMBOR v roce 2021

  10. 02. 2021


Projekt Agrární komory ČR se v roce 2021 skládá celkem z osmi jednodenních seminářů, které navazují na průběh bramborářské sezóny. Stěžejními tématy přednášek jsou nová technická řešení strojů cílená na lepší hospodaření s vodou, její zadržení v půdě a lepší využití rostlinou. Dalšími tématy jsou režim jakosti Q CZ, technologické, agronomické a ekonomické poradenství a situace na domácím a zahraničním trhu. Budou prezentovány návrhy v rámci nové SZP EU.

Projekt je realizován ve spolupráci s Českým bramborářských svazem, z.s.. v 6 krajích ČR: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Plzeňský, Moravskoslezský a Jihomoravský.

Bramborářství má v ČR dlouholetou tradici. V posledních letech však plocha i produkce, zejména u konzumních brambor, klesá. Jako plodina jsou nahrazovány ekonomicky zajímavějšími komoditami, bez ohledu na jejich pozitivní vliv jako přerušovače v rámci osevního postupu a v zlepšování půdní úrodnosti. Brambory jsou základní potravinou s celou řadou prospěšných látek a mají důležité místo jak v moderní výživě, tak v průmyslových oborech. ČR není soběstačná hlavně v produkci konzumních brambor a řady výrobků z brambor. Nepříznivý vývoj je i ve spotřebě brambor na obyvatele. Zvyšují se požadavky spotřebitelů na úroveň balení a kvalitu hlíz. Projekt seznámí pěstitele s výsledky výzkumu v oblasti pěstitelských a půdoochranných technologií, výživy a ochrany rostlin v průběhu vegetace, efektivnějšího hospodaření s vodou, i výběrem vhodných odrůd jak domácí, tak zahraniční provenience. Neméně důležitou součástí budou praktické informace dle jednotlivých užitkových směrů. Účastníci budou informováni o inovacích při zakládání porostů, režimy jakosti, výsledcích spolupráce s komoditními výzkumnými a šlechtitelskými pracovišti, i situací v bramborářství doma a v EU.

TERMÍNY a MÍSTA konání příštích akcí:

4. březen 2021 ZOD Podhradí, Choustník 2
9. červen 2021 Kulturní dům v Čelákovicích, Sady 17. listopadu 1380/6
15. červen 2021 Hotel DELTA Seč, Ústupky 219, Seč 1
20. červenec 2021 Březovská zemědělská, a.s., Březová u Vítkova 107
29. červenec 2021 Havlíčkova Borová, zem. a.s., Pivovarská 162
17. srpen 2021 Sportovní areál v Lukavci, K Areálu 248, Pelhřimov
25. srpen 2021 Hotel Prácheň v Horažďovicích, Plzeňská 252, Klatovy
22. říjen 2021 Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod

Pozvánky naleznete včas na www.akcr.cz.