KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality z regionu

Aktuality z regionu

14/09/20

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 9.9.2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

11/09/20

Pozvánka na Ekofarmu Javorník

Polní den, který proběhne na Ekofarmě Javorník 16. září 2020 ve Štítné nad Vláří od 9:30 – akce je určena pro zemědělské podniky

08/09/20

Aktuální stav sklizně ke dni 7.9.2020

Postup sklizně obilovin a řepky dle okresů v Jihomoravském kraji k 7. září 2020.

07/09/20

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci–mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního–nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny, případně zničení porostu

Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).

Doporučení k nevysetí meziplodin rozšířeno o další okresy zasažené kalamitou hraboše

1.9.2020 – Tisková zpráva – V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 20. 8. 2020 s doporučením k nezakládání porostů meziplodin jako významné prevenci proti šíření přemnožených hrabošů, a na základě aktuálních dat celoplošného monitoringu ÚKZÚZ, rozšiřujeme počet okresů ohrožených kalamitním výskytem tohoto škůdce.

Zemědělské národní dotace – termíny v září

Níže naleznete stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Všechny žádosti a doklady, i jejich změny, se podávají výhradně elektronicky prostřednictví Portálu farmáře SZIF:https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod – příjem Žádostí o dotaci pro rok 2021

ÚKZÚZ vydal dne 3.9.2020 nařízení o mimořádném povolení rodenticidů proti přemnoženému hraboši

Dnes, nejpozději v pondělí, zveřejní ÚKZUZ podrobné pokyny zemědělcům o postupu, vedoucímu k vydání našeho rozhodnutí o aplikaci STUTOX II rozhozem na konkrétních pozemcích.

03/09/20

Jihomoravské dožínky v Hodoníně

V neděli se u příležitosti konání Jihomoravských dožínek v Hodoníně slavnostně předávala ocenění Regionální potravina.

02/09/20

Aktuální stav sklizně ke dni 31. srpna 2020

31.8.2020 – Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 31. srpnu 2020

31/08/20

Výrobky oceněné značkou Regionální potravina Jihomoravského kraje na Česnekových slavnostech v Rosicích

Ing. Eva Chromečková

      Prezentace, ochutnávka a prodej vítězných výrobků potravinářských soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020 Česnekové slavnosti, zámek, Rosice u Brna sobota 12. 9. 2020 Na „aromatickém“ festivalu v Rosicích u Brna nebude chybět farmářský trh s regionálními produkty a na něm se představí jihomoravští výrobci se svými výrobky, […]