KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality z regionu

Aktuality z regionu

20/05/20

Ministr Toman: Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

Ing. Eva Chromečková

18.5.2020 – Tisková zpráva – Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 18. května 2020

Ing. Eva Chromečková

18. 5. 2020 Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 18. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

13/05/20

Jednotná žádost 2020

Ing. Eva Chromečková

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.
Brno – 1. 6. 2020, 2. 6. 2020, 3. 6. 2020, 4. 6. 2020, 8. 6. 2020, 9. 6. 2020

12/05/20

Ministr zemědělství: Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné rozšířit seznam území pro možné stavby vodních nádrží

Ing. Eva Chromečková

11. 5. 2020 Tisková zpráva – Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.

11/05/20

Pravidla přeshraničního pohybu platná od 1. května 2020

Ing. Eva Chromečková

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od 1. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ing. Eva Chromečková

Dne 4. 5. 2020 podepsal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 10. kolo příjmu žádostí.

Ministr Toman: Řešení sucha musí být komplexní, vodu musíme zadržet v půdě, rybnících i velkých přehradách

Ing. Eva Chromečková

4. 5. 2020 – Tisková zpráva – Aktuální průtoky v řekách jsou na některých místech pod 10 procenty dlouhodobého průměru. Zásobování obyvatel pitnou vodou ale ohroženo není, a to díky zásobám v přehradních nádržích, které jsou naplněny zhruba z 90 procent. Abychom projevy sucha vyřešili, je třeba dělat současně opatření v krajině, obnovovat lesy i pracovat na velkých vodohospodářských stavbách včetně přípravy nových přehrad. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman po dnešním jednání s generálními řediteli státních podniků Povodí a Lesů ČR.

06/05/20

Umožnění vstupu do ČR sezónním pracovníkům ze zemí mimo Evropskou unii

Ing. Eva Chromečková

4. 5. 2020 Vláda ČR svým usnesením č. 511 rozhodla o umožnění vstupu do ČR sezónním pracovníkům ze zemí mimo Evropskou unii, a to od 11. května 2020

04/05/20

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 29. dubnu 2020

Ing. Eva Chromečková

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Výskyt hraboše polního v dubnu 2020

Ing. Eva Chromečková

Aktuální vývoj intenzity výskytu hrabošů v republice i v jednotlivých krajích.