KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
31/03/06

Otevření Evropského centra obnovitelných energií

Evropské centrum OZE

Zařazeno v Aktuality

Problematika zemědělství v Jm kraji

Ing. Jaromír Musil PhD

Představenstvo Regionální agrární komory Jihomoravského kraje si je vědomo společenských problémů, které souvisí s problematikou vztahu zemědělství a venkova v ČR jako celku, ale zejména pak v tzv. produkčních oblastech, kdy je Jihomoravský kraj bezkonkurenčně na prvním místě v republice.

Zařazeno v Aktuality z regionu

27/03/06

PGRLF zvyšuje dotace pojištění

Dotace zemědělského pojištění, které poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), se pro letošek zvyšují. Podle Dany Malíkové, vedoucí úseku podpor PGRLF, mohou chovatelé počítat s dotací pojištění hospodářských zvířat pro případ nákazy a dalších hromadných škod ve výši dvacet procent z prokázaných uhrazených nákladů. Dosud to bylo 15 procent. Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuality

20/03/06

Výpočet penále při vracení dotací SZIF

Příjemce dotací, který obdržel neoprávněnou platbu, vrací dotyčnou částku poskytnuté dotace na stejné bankovní účty a ve stejném poměru, v jakém byly vyplaceny. Penále příjemce hradí na účet SZIF. Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

KIS při RAk Jmk ve spolupráci s UZPI Praha, pracoviště Brno, pořádá seminář k problematice dotačního titulu Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PZUČ).

Zařazeno v Aktuality z regionu

09/03/06

Rozhodnutí komise 2006/115/ES

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. února 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/86/ES, 2006/90/ES,2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES(oznámeno pod čislem K(2006) 554)(Text s významem pro EHP)(2006/115/ES)

Zařazeno v Aktuality

Rozhodnutí komise 2006/135/ES

Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 597)

Zařazeno v Aktuality

06/03/06

Jednání s místopředsedou vlády

Ing. Jaromír Musil PhD

Dne 2. března se v Hustopečích u Brna uskutečnilo jednání s místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou o problematice zemědělství a venkova

Zařazeno v Aktuality z regionu

Ptačí chřipka – Aktuální informace Státní veterinární zprávy

Aktuální informace Státní veterinární zprávy o ptačí chřipce

Zařazeno v Aktuality