KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
22/08/07

Projekt Agrární komory Znojmo

Informace o projektu Agrární komory Znojmo

Zařazeno v Aktuality z regionu

30/07/07

Nabídka regionální publikace

33 životů
Pod tímto, na první pohled takřka asketickým názvem, autor MUDr. Jiří Dunděra rozvíjí na více než 180 stranách „soubor životních osudů osobností – majících vztah ke kyjovskému Slovácku – lidí, kteří i za mezních okolností dvacátého století, jež krutě zasáhlo do života národů a tím i každého jednotlivce, dovedli vždy zachovat lidskou důstojnost a nebyli ochotni slevit ze svých ideálů“.

Zařazeno v Aktuality z regionu