KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
09/04/21

Rybáři dostanou příspěvky na investice do akvakultury, zpracování produktů nebo technologický rozvoj. Chystá se i nový Operační program Rybářství

Od 6. 4. 2021 mohou rybáři žádat o dotace z OP Rybářství 2014-2020. Jde o devatenáctou a poslední výzvu v rámci tohoto programového období.

Státní zemědělský intervenční fond zahájil příjem Jednotné žádosti 2021

Zemědělci mohou od dnešního dne podávat Jednotnou žádost (JŽ) pro rok 2021.

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 330/2019 Sb., pro rok 2021

Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika.

Dotační program „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“ 2. výzva podávání žádostí od 15.3.2021 do 30.4.2021

Příjem žádostí probíhá od 15. března 2021 do 30. dubna 2021.

01/04/21

Informace pro žadatele DP 19.C. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

25/03/21

Webinář Jednotná žádost 2021

Webináře pro žadatele z okresů Blansko, Břeclav, Brno-venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo se uskuteční v termínech 8. a 9. dubna 2021

24/03/21

Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2021

•Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo níže uvedené).

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 17. března 2021

Druhé letošní jednání představenstva, společné s dozorčí radou Agrární komory ČR, se konalo ve středu 17. března 2021.

20/03/21

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 19. 3. 2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2021

V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.