KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
28/06/20

Žofínské forum na téma: Společná zemědělská politika a budoucnost českého zemědělství. Největší nepřítel – sucho?

Společná zemědělská politika a budoucnost českého zemědělství. Největší nepřítel – sucho?

18/06/20

Usnesení 29. sněmu AK ČR konaného dne 16. června 2020 v Olomouci

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle §13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

Agrární komora ČR si dnes zvolila nové vedení, prezidentem je Jan Doležal

V Olomouci se dnes v náhradním termínu konal 29. sněm Agrární komory ČR, který byl uspořádán jako volební.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

07/06/20

Aktualní informace MZe k zahraničním pracovníkům – UKRAJINA + MOLDAVSKO

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI – aktuální informace:

Produkce brambor s uplatněním půdoochranných protierozních a biologických postupů Lednice na Moravě

Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu, z. s.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

03/06/20

RESTART SOUTĚŽE

Ing. Eva Chromečková

3. 6. 2020 Obnovení aktivit v potravinářských soutěžích Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2020. Byly stanoveny nové termíny. Uzávěrka příjmu žádostí je ve středu 24. 6. 2020!

31/05/20

Plánované částečné obnovení vízové agendy na ZÚ ke dni 1. 6. 2020

Ve vztahu k programům cílené ekonomické migrace.

Zařazeno v Aktuality