KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
09/01/21

Výskyt hraboše polního v prosinci 2020

I přes srážkově nadnormální průběh závěru roku 2020 se populace hraboše celorepublikově drží na 4násobku prahu škodlivosti.

07/01/21

Informace k novele nařízení vlády č. 48/2017 Sb. o pravidlech podmíněnosti

Kompletní podrobné informace o požadavcích podmíněnosti najdete v příručce Průvodce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“

Celková alokace výzvy je 300 mil. Kč. Kompletní podmínky výzvy jsou v příloze.

06/01/21

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí

Od 5. 1. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 1. 2021.

Možnosti získání podpory z dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Dotační program by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin

02/01/21

Sazby jednotlivých dotačních titulů přímých plateb 2020

Sazby jednotlivých dotačních titulů přímých plateb 2020

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021.

Seminář rostlinné výroby

Seminář rostlinné výroby.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova do 31. 12. 2020

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí