KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
21/07/21

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce.

SBÍRKA NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ TORNÁDEM

Shromážděné finanční prostředky budou následně poskytnuty starostům postižených obcí.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Podrobně je vysvětleno v příručce.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji)

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti.

Aktuální změny v udělených povolení pro výsadbu révy a další aktuality z registru vinic

Prezentace ze dne 15.6.2021.

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

Aktuální znění Pravidel pro změny strategií je k dispozici v elektronické podobě v příloze.

Ministerstvo zemědělství začalo přijímat žádosti o kompenzace za škody způsobené přírodní katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku

Poškození zemědělci a výrobci potravin a krmiv dostanou náhradu až do výše 100 % prokázaných škod.

Veletrh ANIMAL TECH proběhne bez omezení, potvrzena je účast všech chovatelských svazů

Potvrzena je účast všech chovatelských svazů.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací.

Zpracování ovoce a zeleniny na farmě – praktická příručka

Účelem publikace je nastínit na základě zkušeností z praxe v hrubých obrysech požadavky, které jsou na zpracování ovoce a zeleniny kladeny.