KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
27/03/20

Organická hmota v půdě, význam organických látek, zdroje organické hmoty a jejich perspektiva

Ing. Eva Chromečková

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.,
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

25/03/20

AK ČR navrhuje opatření na podporu zemědělství a potravinářské výroby

Ing. Eva Chromečková

Návrh krátkodobých opatření pro zajištění potravin a návrh dlouhodobých nástrojů k zajištění soběstačnosti.

24/03/20

Musíme udržet chod zemědělství a potravinářství, pro nadcházející měsíce je to zásadní

Ing. Eva Chromečková

23.3.2020 – Tisková zpráva – Produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru.

Aktuální data o škůdcích a patogenech přímo do e-mailu

Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva – Od března je možno nechat si zasílat novinky z Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ přímo do e-mailu dle individuálně navolených parametrů. Aktuální informace z monitoringu výskytu sledovaných škodlivých organismů, výstupy prognostických modelů či jiné aktuality tak získáte pravidelně každé ráno v 6:00.

23/03/20

Vyšší princip

Ing. Eva Chromečková

Příspěvek Ing. Jana Doležala, AK ČR

Zařazeno v Aktuality

20/03/20

Ministr Toman: Přijímáme opatření na pomoc zemědělcům, prodlužujeme například termíny u projektů a žádostí, omezujeme a zjednodušujeme kontroly

Ing. Eva Chromečková

19.3.2020 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci. Kromě jiných opatření například prodlouží termíny podávání žádostí a dokumentace projektů a zjednoduší a sníží počet kontrol. MZe také připravuje balíček opatření na pomoc zemědělcům. Pracovníci Ministerstva a podřízených organizací se snaží […]

19/03/20

Ministr zemědělství vyzývá studenty: Přijďte pomoct i zemědělcům

Ing. Eva Chromečková

Výzva pro studenty oborových vysokých škol – pomoc zemědělství a lesnictví

Ministr Toman: Lidé v potravinářství jsou hned za první linií, cením si jejich přístupu, po lékařích jsou nejdůležitější pro zvládnutí současné krize

Ing. Eva Chromečková

Tisková zpráva – Potravinářství a zemědělství patří ke strategickým odvětvím

18/03/20

RAK Jmk a KIS JMK přijímá preventivní opatření k omezení šíření COVID – 19

Ing. Eva Chromečková

Úprava provozu Regionální agrární komory Jihomoravského kraje a Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Společnost PGRLF omezuje v tomto týdnu svůj provoz

Ing. Eva Chromečková

V návaznosti na opatření činěná vládou České republiky přistoupila společnost PGRLF v tomto týdnu k úpravě provozu.