KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prezentace

22/04/20

Aplikace čistírenských kalů na orné půdě jako jedna z variant zvýšení organických látek v půdě

Ing. Eva Chromečková

Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Česká zemědělská univerzita v Praze

27/03/20

Možnosti využití kalů v zemědělství

Ing. Eva Chromečková

Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ÚKZÚZ, Odbor kontroly zemědělských vstupů

Organická hmota v půdě, význam organických látek, zdroje organické hmoty a jejich perspektiva

Ing. Eva Chromečková

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.,
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně