KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

08/12/05

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a ochrana ovzduší

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a ochrana ovzduší dle přílohy č.2 k NV č.353/2002 Sb.

30/10/05

Desatero integrované prevence (IPPC) – stále aktuální

Odkaz vás zavede na přehledně zpracované desatero přikázání, ukazující na smysl IPPC a představující stručný návod pro zemědělce a potravináře.Zdroj: MZe ČR

27/10/05

Program rozvoje venkova ČR – září 2005 na webových stránkách MZe ČR

Na webových stránkách MZe ČR se můžete seznámit se zněním dokumentů zpracovaných v ČR dle nařízení Rady č.1290/2005 o podpoře rozvoje venkova z EAFRD po r.2006.1. znění 30.6.2005 VÚZE, koordinátor Ing.TomášZídek2.znění 30.9.2005 MZe, koordinátorka Ing.arch.Kamila Matoušková, CSc.

Zařazeno v Ekonomika a politika

09/10/05

CENIA vydala sborník dat o ekologickém vývoji České republiky

Jak se v Česku za 15 let změnilo znečištění vod, ovzduší a půdy, jak se vyvíjela těžba surovin a jak si stojí země v porovnání se světem – tyto informace obsahuje publikace Životní prostředí v ČR 1989–2004, kterou vydala Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Lze ji nalézt na internetové adrese www.cenia.cz.

04/10/05

O program na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků je velký zájem

Ing. Klára Hermanová

Ministerstvo zemědělství eviduje pro letošní rok 83 žádostí v dotačním titulu „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků“ v celkové sumě nákladů 1 023 mil. Kč. Ze státního rozpočtu bylo na tento program vyčleněno 200 mil. Kč, z čehož přibližně 50% připadá na akce rozestavěné z let 2003 a 2004.

23/09/05

Jak nakládat se sedimenty z vodních toků a nádrží

Již dlouhá léta se provádí testování sedimentů tak, aby bylo možné fundovaně rozhodnout o dalším environmentálně vhodném nakládání s vytěženým sedimentem.

Zařazeno v Životní prostředí

22/09/05

SEZNAM MAS LEADER ČR

Kontakty na pracovníky místních akčních skupin

19/07/05

Podpora životního prostředí z evropských fondů stále roste

Dalších 111 projektů z oblasti životního prostředí získalo podporu z evropských fondů. Podpora přišla do České republiky v rámci Operačních programů (OP) Infrastruktura a Rozvoj lidských zdrojů.