KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

09/12/21

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

05/12/21

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo zaslat otázky e-mailem na info@szif.cz.

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.

30/11/21

Ministerstvo zemědělství bude průběžně zvyšovat příspěvky na péči a výsadbu nových lesů po kůrovcové kalamitě podle nově schváleného nařízení vlády

Zvýší se sazby za sazenice a připraveny jsou i nové typy příspěvků, například na přípravu půdy pro sázení. Změnu pravidel včera schválila vláda.

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021.

24/11/21
20/11/21

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2022

Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.