KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

05/12/21

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.

30/11/21

Ministerstvo zemědělství bude průběžně zvyšovat příspěvky na péči a výsadbu nových lesů po kůrovcové kalamitě podle nově schváleného nařízení vlády

Zvýší se sazby za sazenice a připraveny jsou i nové typy příspěvků, například na přípravu půdy pro sázení. Změnu pravidel včera schválila vláda.

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021.

24/11/21
20/11/21

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2022

Žádost o dotaci podává žadatel elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

16/11/21

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2022 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

23/10/21

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy.

15/10/21

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací

Možnost stáhnutí příruček.