KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

01/12/20

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.i. na rok 2021

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství a navazující opatření Ekologické zemědělství ze dne 30.11.2020

Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ a NEZ 2020 je 31. leden 2021.

29/11/20

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2021

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2021 probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s týdenním předstihem

Původně měl s vydáváním rozhodnutí k platbě začít až 3. prosince.

Rybáři chtějí modernizovat a inovovat své provozy. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 89,5 milionů korun o více než 30 milionů korun

V 18. výzvě OPR se tak mezi rybáře rozdělí více než 120 milionů korun.

25/11/20

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady dotačního programu Agricovid potravinářství

Podmínkou žádosti je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020.

Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v příštím roce Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun

Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Ministerstvo zemědělství podpoří organizace, které distribuují potraviny lidem v nouzi, přidá jim 20 milionů korun

Pravidla programu dnes schválila vláda, peníze uvolní Ministerstvo financí.

20/11/20

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz .

Ministr zemědělství schválil sazby přechodných vnitrostátních podpor

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor (PVP).