KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

01/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Důležité upozornění pro žadatele: Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“.

24/06/21

Návrat k přirozenému lesu: Druhý rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči

Rok 2020 byl v lesním hospodářství přelomový v několika oblastech, a to rekordní těžbou i obnovou lesa po kalamitě.

11/06/21

Navýšení alokace pro 19. a 20. výzvu

Rybáři chtějí modernizovat své provozy a posilovat konkurenceschopnost. Ministerstvo zemědělství proto zvýšilo původně plánovanou podporu 80 milionů téměř o 30 milionů korun.

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2022

V roce 2022 bude obnovena možnost podání žádosti na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb.

25/05/21

Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

Zájemci, kteří lhůtu promeškali, mají ještě možnost podat žádost do 11. června se sankcí.

11/05/21

V Agricovidu si zemědělci a potravináři řekli o 220 milionů korun

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal řekl, že by komora ocenila, kdyby se tyto peníze podařily udržet uvnitř resortu.

29/04/21

Dotační program „AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ“ 2. výzva podávání žádostí od 15.3.2021 do 30.4.2021

Upozornění a informormace o možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, která má širší možnosti využití oproti první výzvě.

26/04/21

Webinář – 12. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020

Na tento webinář budou v některých regionech navazovat i webináře regionální CSV.