KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

11/10/22

PGRLF otevře 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 15. kolo programu bude spuštěno v úterý 18. října 2022 v 9:00 hodin.

Zařazeno v Dotace, KIS JMK, Zemědělství

19/12/21

Komise poskytne v roce 2022 částku ve výši 185,9 mil. euro na spolufinancování programů pro propagaci produktů

Na základě pracovního programu bude začátkem roku 2022 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů programů.

09/12/21

SZIF začíná vyplácet dotaci na dojnice, mezi chovatele rozdělí 1,3 mld. korun

Tento týden začal s vydáváním rozhodnutí na dojnice.

Informace pro zemědělce – k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření

Dne 2.12. byly aktualizovány informace k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021.

Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství

Od 7. prosince 2021 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství.

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

05/12/21

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo zaslat otázky e-mailem na info@szif.cz.

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.