KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotace »

Dotace

23/09/21

Poskytování kůrovcového příspěvku vlastníkům nestátních lesů NA ÚZEMÍ NÁRODNÍCH PARKŮ A JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM

Příjem žádostí o uvedený příspěvek probíhá od 15. 9. do 15. 10. 2021.

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

Přehled doporučených Žádostí o podporu a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

20/09/21

Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu žádostí – 24.9.2021

Na webinář je nutné se předem registrovat, odkaz naleznete v detailním programu akce.

SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“. Mezi zemědělce rozdělí více než 600 miliónů korun

Platby budou následovat hned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí.

06/09/21

Pozvánka na webinář „Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu žádostí“ – 23.9.2021

23. září 2021 od 9:00 do 12:30 hodin, v případě zájmu potvrďte svoji účast nejpozději do 22. září 2021 do 12:00.

Informace pro žadatele k DP 3.a. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

02/09/21

Pozvánka na webinář „Program rozvoje venkova 2014-2020 – 13. kolo příjmu žádostí“

Termín konání: 13. září, MS Teams.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Apelujeme na žadatele, aby využili vzor těchto příloh připravených fondem, neboť došlo k úpravám těchto příloh.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci.