KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesnictví

18/12/06

Obnova lesního potenciálu poškozeného přír.kalamitami

Projekt schválený v rámci podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přír.kalamitami

Informace ohledně příjmu žádostí na „zalesňování a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin“

Zpráva MZe ze dne 15. 12. 2006

15/12/06

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do 2 milionů Kč

Název zakázky: Legislativa EU a oboustranný informační tok ve vztahu k lesnímu hospodářství ČR („EU-pracoviště„)

Zařazeno v Ekonomika a politika

14/12/06

ETP pro sektor lesního hospodářství III

V květnu 2007 se uskuteční v rámci veletrhu pro lesnictví a průmysl zpracování dřeva 4. konference FTP.

01/12/06

Zalesňování zemědělských půd

Dva semináře 5. a 13.12.2006 v ŠLP Kostelec n.Č.L.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1737/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1737/2006 ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství

10/11/06
21/07/06

Legislativa upravující myslivost v ČR

Právní předpisy ČR a EU upravující nebo související s výkonem práva myslivosti v ČR.
Zdroj: MZe

07/06/06

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP. Zdroj: SZIF

19/12/05

Zadávací řízení pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Upozornění pro žadatele o podporu z Operačního programu Zemědělství podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd. Zdroj: MZe ČR