KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

09/06/06

Nařízení vlády č. 269/2006 Sb. o trhu s mlékem

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.

05/06/06

Rozhodnutí komise EU 2006/383/ES

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. května 2006,
kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl
prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2006) 1982) (Pouze české znění je závazné)
(2006/383/ES)

24/04/06

Vyhláška č. 156/2006 Sb. o veterinárních požadavcích

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se ruší vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.

Vyhláška č. 155/2006 Sb. o veterinárních požadavcích

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se ruší vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí

13/04/06

SAFIZYM X: aditivum do krmiv pro selata

Dokumentace uveřejněná EFSA–FEEDAP k enzymovému přípravku SAFIZYM X.

Zařazeno v Živočišná výroba

12/04/06

Zákon č. 130/2006 Sb. o plemenitbě

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

23/01/06

JUDIKÁT ESD ke sdruženým dodávkám mléka

V příloze tohoto příspěvku Vám nabízíme k prostudování znění (překlad z franzouzštiny) judikátu ESD ke sdruženým dodávkám mléka, poskytující znalosti k nahlížení na řešení dané problematiky.

Zařazeno v Živočišná výroba

28/12/05

Zoonózy v EU v roce 2004

První souhrnná zpráva o výskytu zoonóz (nákaz přenášených ze zvířat na člověka) v EU za rok 2004. Přehled onemocnění z potravin.

01/12/05

Med*Vet*Net: Evropská základna pro výzkum zoonóz

V rámci tohoto výzkumného projektu EU bylo zahájeno vydávání měsíčního zpravodaje. Je zprostředkován volný přístup k tomuto
e-zpravodaji.

18/11/05

Drůbežářský průmysl informuje spotřebitele o ptačí chřipce

Producenti kuřat, krůt a vajec v USA vytvořili společnou internetovou stránku, na které budou průběžně informovat spotřebitele o bezpečnosti drůbežářských výrobků v souvislosti s ptačí chřipkou.