KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

02/10/06

Nařízení rady (ES) č.1406/2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.
Zdroj: KIS Pardubice

27/09/06

Vyhláška č. 447/2006 Sb. o genetických zdrojích

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

07/09/06

Chutná česká vejce

Kam lze ceny tlačit… – vajíčko ani ne za symbolickou korunu..

10/08/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství.

08/08/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat.

11/07/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006
ze dne 4. července 2006,kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

16/06/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 861/2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva.

09/06/06

Nařízení vlády č. 269/2006 Sb. o trhu s mlékem

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.

05/06/06

Rozhodnutí komise EU 2006/383/ES

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. května 2006,
kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl
prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2006) 1982) (Pouze české znění je závazné)
(2006/383/ES)