KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

31/10/06

Agroenviromentální opatření

končí pastevní období

30/10/06

Výroba masa i mléka se meziročně snížila

Ve 3. čtvrtletí 2006 bylo vyrobeno celkem 153 709 tun masa v jatečné hmotnosti. Z uvedeného množství bylo 51,8 % vepřového, 12,4 % hovězího vč. telecího a 35,8 % drůbežího masa. V porovnání se 3. čtvrtletím 2005 se výroba masa celkem snížila o 2,9 %. Nákup mléka klesl meziročně o 9,0 %. Zdroj:  www. czso.cz
 
 
 

25/10/06

Výzkum v EU zaměřený na ptačí chřipku

Přehled výzkumných projektů financovaných v EU. Přehled důležitých zdrojů informací o ptačí chřipce.

20/10/06

Nová webová stránka o hovězím mase

Praktické rady pro spotřebitele.

16/10/06

Nařízení komise (ES) 1487/2006 – podpora na výrobu kaseinu ….

Nařízení komise (ES) 1487/2006 ze dne. 9. 10. 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/1990, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka.

Nařízení komise (ES) 1505/2006 -identif. koz a ovcí

Nařízení komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. 10. 2006, kterým se provádí nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí koz a ovcí.

06/10/06

Chovatelská abeceda

Cyklus seminářů k problematice okoloporodního období dojnic

02/10/06

Upozornění pro přepravu zvířat

Upozorňujeme přepravce a všechny osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat, že od 5. ledna 2007 dojde ke změně právních předpisů na úseku ochrany zvířat při přepravě. Zdroj: MZe

Nařízení vlády č. 450/2006Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. září 2006 o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

Nařízení komise (ES) č. 1417/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1417/2006 ze dne 26. září 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství
Zdroj:KIS Pardubice