KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

02/10/06

Podpora trhu s vejci a drůbeží

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. září 2006 o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

Vyhláška č. 448/2006 Sb. o plemenářském zakoně

VYHLÁŠKA
ze dne 1. září 2006
o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Nařízení rady (ES) č.1406/2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1406/2006 ze dne 18. září 2006 o změně nařízení (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků.
Zdroj: KIS Pardubice

Upozornění pro přepravu zvířat

Upozorňujeme přepravce a všechny osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat, že od 5. ledna 2007 dojde ke změně právních předpisů na úseku ochrany zvířat při přepravě. Zdroj: MZe

27/09/06

Vyhláška č. 447/2006 Sb. o genetických zdrojích

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

07/09/06

Chutná česká vejce

Kam lze ceny tlačit… – vajíčko ani ne za symbolickou korunu..

10/08/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství.

08/08/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2006 ze dne 7. srpna 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2967/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat.

11/07/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006
ze dne 4. července 2006,kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce.