KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
20/03/06

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

KIS při RAk Jmk ve spolupráci s UZPI Praha, pracoviště Brno, pořádá seminář k problematice dotačního titulu Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PZUČ).

Zařazeno v Aktuality z regionu

09/03/06

Rozhodnutí komise 2006/115/ES

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. února 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/86/ES, 2006/90/ES,2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES(oznámeno pod čislem K(2006) 554)(Text s významem pro EHP)(2006/115/ES)

Zařazeno v Aktuality

Rozhodnutí komise 2006/135/ES

Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 597)

Zařazeno v Aktuality

06/03/06

Ptačí chřipka – Aktuální informace Státní veterinární zprávy

Aktuální informace Státní veterinární zprávy o ptačí chřipce

Zařazeno v Aktuality

Podpora Společenství pro pěstitele cukrové řepy

Nařízení 319/2006 mění nařízení 1782/2003 s pravidly pro přímé podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Zařazeno v Aktuality

Jednání s místopředsedou vlády

Ing. Jaromír Musil PhD

Dne 2. března se v Hustopečích u Brna uskutečnilo jednání s místopředsedou vlády a ministrem financí Bohuslavem Sobotkou o problematice zemědělství a venkova

Zařazeno v Aktuality z regionu

28/02/06

Analýza vybraných agrárních komodit za rok 2005

Analýza vybraných agrárních komodit za rok 2005. Zdroj: AK ČR

Zařazeno v Aktuality

27/02/06

Seminář Dotační politika ČR a EU v roce 2006

OAK Blansko, ZA a PU Blansko, ve spolupráci s UZPI Praha pořádají seminář na téma
Dotační politika ČR a EU v zemědělství v roce 2006,
který se koná ve čtvrtek 9. března 2006 v 9.00 v Agropodniku a.s., Skalice nad Svitavou 169

23/02/06

Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000

Nová publikace – komentář a prováděcí předpisy.

Zařazeno v Aktuality

Přehled projektů EU zaměřených na autenticitu a vysledovatelnost potravin

Je zprostředkován kontakt na jednotlivé projekty + řada dalších užitečných odkazů.

Zařazeno v Aktuality