KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
23/02/06

Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000

Nová publikace – komentář a prováděcí předpisy.

Zařazeno v Aktuality

Přehled projektů EU zaměřených na autenticitu a vysledovatelnost potravin

Je zprostředkován kontakt na jednotlivé projekty + řada dalších užitečných odkazů.

Zařazeno v Aktuality

22/02/06

Podpora šetrnému zemědělství na Vysočině a jižní Moravě

Dvouletý projekt „Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy“ na startu.

16/02/06

Závěry se setkání tří hejtmanů s krajskými agrárními komorami

Ing. Jaromír Musil PhD

Závěry ze setkání hejtmanů a představitelů agrárních komor Královehradeckého kraje, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. Účastníci jednání se shodli, že současný stav zemědělství a venkova ČR po vstupu do EU – především v produkčních oblastech – vyžaduje neodkladné řešení,

08/02/06

Síť informačních center zaměřených na agroenvi

O novém projektu podpořeném Evropskou unií.

05/02/06

Nové antibiotikum pro léčbu bakteriálního onemocnění včel

V USA schválili v říjnu 2005 použití dalšího antibiotika (tylosin tartaratu) u včel medonosných proti bakteriálnímu onemocnění. Výsledky kontrol kvality medu v ČR v roce 2005.

Zařazeno v Aktuality

31/01/06

KOMUNIKÉ 3 Regionálních agrárních komor

Ing. Jaromír Musil PhD

Řešení problematiky venkova jako celku – Komuniké z jednání zástupců Regionálních agrárních komor krajů: Královéhradeckého, Olomouckého a Jihomoravského.

30/01/06

Semináře Nová legislativa EU v zemědělství

Seriál seminářů firmy EKOTOXA OPAVA – Nová legislativa EU v zemědělství – Cross-compliance v Jihomoravském kraji

19/01/06

MZe vydalo unikátní publikaci k vedení správních řízení

Ministerstvo zemědělství jako dosud jediný ústřední správní orgán v České republice vydalo ojedinělou odbornou publikaci obsahující 35 vybraných a okomentovaných vzorů rozhodnutí vydávaných nižšími správními orgány po 1. lednu 2006.

Zařazeno v Aktuality