KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

Zemědělství

16/11/05

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv -X-2005

01/11/05

Ministr zemědělství ČR rozšiřuje stávající mimořádná opatření v souvislosti s „ptačí chřipkou“

S účinností od úterý 1. 11. 2005 od 0,00 hodin, nařizuje ministr zemědělství Petr Zgarba následující mimořádné opatření z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené influenza virem A subtypu H5N1 na území České republiky. Zdroj: MZe ČR

18/10/05

Národní mléčnou kvótu přeplníme

Česká republika v tomto kvótovém roce nejspíš překročí národní kvótu u mléka. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu tomu nasvědčuje vývoj dodávek mléka za pět měsíců. Fond také tvrdí, že zemědělci mají dostatek informací o plnění své individuální kvóty. Při jejím překročení musí počítat s tvrdými sankcemi. Zdroj: SZIF, www.agroweb.cz

Vyšší odhad úrody brambor a kukuřice

Ing. Klára Hermanová

Na základě zjišťování k 15. září 2005 odhaduje Český statistický úřad produkci obilovin ve výši 8 063 tis. tun, brambor 995 tis. tun, cukrovky technické 3 543 tis. tun, řepky 835 tis. tun a kukuřice na zeleno a siláž 6 597 tis. tun.

06/10/05

Sněmovna schválila novelu zemědělského zákona

Ing. Klára Hermanová

Upravit a zpřesnit poskytování zemědělských dotací, povolování a rušení oprávnění k podnikání v zemědělství a také zpřesnit státní dozor nad ochranou spotřebitele je cílem novely zemědělského zákona, kterou schválila sněmovna.

Zařazeno v Zemědělství

04/10/05

HRDP – předčasné ukončení zemědělské činnosti

Upozornění týkající se převodu podniku – konkrétně převodu půdních bloků a výše dotace.Zdroj: SZIF, 3.10.2005

Zařazeno v Zemědělství

Všichni výrobci krmiv podléhají od 1. ledna 2006 povinné registraci

Ing. Klára Hermanová

Ministerstvo zemědělství upozorňuje na novou povinnost registrace výrobních provozů všech provozovatelů krmivářských podniků a to včetně prvovýrobců. Tato povinnost stanovená k 1. lednu 2006 vyplývá z Nařízení ES č. 183/2005, o hygieně krmiv a přímo navazuje na tzv. potravinový zákon Společenství.

Prodej státní půdy

Ing. Klára Hermanová

Informace Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární komory ČR

22/09/05

Sněmovna podpořila novelu o výrobě biolihu pro pohonné hmoty

Poslanecká sněmovna včera do závěrečného čtení postoupila vládní novelu, která vytváří právní podmínky pro výrobu biolihu a jeho přimíchávání do pohonných hmot. Zdroj: ČTK, 21.09.2005

Zařazeno v Zemědělství

31/08/05

Vyhlášení trvalého výběrového řízení SZIF

Státní zemědělský intervenční fond vyhlašuje trvalé výběrové řízení na výběr osob, které nazákladě dlouhodobé nebo krátkodobé smlouvy o skladování zajistí pro SZIF činnosti spočívajícív provádění intervenčních nákupů pšenice, ječmene a kukuřice, skladování těchto obilovin a činnosti s tímsouvisející a vyskladnění těchto obilovin.  Zdroj: SZIF

Zařazeno v Zemědělství