KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

Zemědělství

07/09/20

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci–mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního–nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny, případně zničení porostu

Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).

18/06/20

Agrární komora ČR si dnes zvolila nové vedení, prezidentem je Jan Doležal

V Olomouci se dnes v náhradním termínu konal 29. sněm Agrární komory ČR, který byl uspořádán jako volební.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

17/05/20

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství, lesnictví

Nový Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Příjezd zahraničních pracovníků do ČR – informace pro firmy

Upozorňujeme, že podmínky tranzitu se mohou průběžně měnit (informace popsané výše byly platné k datu 7. 5. 2020)!!!

13/05/20

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od května 2020

Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 11. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

11/05/20

Příručka pro hnojení plodin

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

29/04/20

SZIF přijímá žádosti ovocnářů druhé etapy jarních mrazů 2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes spustil příjem žádostí o dotace, které mají za cíl zmírnit škody způsobené jarními mrazy v roce 2019.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

11/02/20

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Změny souvisí zejména se zjištěními z aplikační praxe a také s adaptací nařízení EU 2017/625.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: omezení plochy monokultur či pomoc při kůrovcové kalamitě

Finanční pomoc pro vlastníky lesů a mimořádná opatření na zvládání kůrovcové kalamity, prodloužení doby lovu zvěře, investice do boje se suchem, omezení plochy monokultur či povinnost očipovat psy jsou některé z novinek, které přináší rok 2020 v resortu zemědělství.