KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské vzdělávání

17/10/19

Interaktivní mapa škol se zemědělskými, veterinálními a lesnickými obory v ČR

Interaktivní mapa škol se zemědělskými, veterinárními a lesnickými obory v ČR 14. 10. 2019 10.10.2019 – Interaktivní mapa škol umožňuje vyhledávání škol dle oboru vzdělávání (v celé ČR nebo případně v jednotlivých krajích) a obsahuje odkazy na webové stránky příslušné školy. Související odkazy – Interaktivní mapa škol se zemědělskými, veterinárními a lesnickými obory v ČR […]

20/09/19
27/07/19

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019 Cílem příručky je informovat všechny žadatele o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem o aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb (Cross Compliance). Změny pro rok 2019 jsou upraveny novelami […]

15/03/19

Příprava zemědělců na změnu erozní ohroženosti od roku 2019 – počítačový kurz

Ing. Eva Chromečková

Vzdělávací akce – PC kurz, DZES 5 a 7, vysvětlení přístupu k novému znění standard DZES 5 a 7 platnému od 1. 1. 2019 a názorné příklady

20/02/19

Ministr školství seznámí premiera s možností mistrovských zkoušek

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministr-skolstvi-seznami-premiera-s-moznosti-mistrovskych-zkousek-570887

Systém mistrovských zkoušek

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/49944677

17/02/19

Velikonoční jarmark

Ing. Eva Chromečková

13. 4. 2019, regionální potraviny, Velikonoce s vědou

04/02/19

Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR

Příručka pro zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního zemědělství v ČR 31. 01. 2019 Výstup aktivit Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR při Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně a Celostátní síti pro venkov. Rok vydání: 2019 Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální […]

01/02/19
28/01/19

Spolupráce Valtice – Klosterneuburg (SVK)

Ing. Eva Chromečková

Projekt z Fondu malých projektů INTERREG V-A zaměřený na výměnu, předávání a rozšiřování odborných znalostí, dovedností žáků škol