KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

01/11/05

Ministr zemědělství ČR rozšiřuje stávající mimořádná opatření v souvislosti s „ptačí chřipkou“

S účinností od úterý 1. 11. 2005 od 0,00 hodin, nařizuje ministr zemědělství Petr Zgarba následující mimořádné opatření z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené influenza virem A subtypu H5N1 na území České republiky. Zdroj: MZe ČR

30/10/05

Informace o procesu integrované prevence a omezení znečištění – IPPC

Zde naleznete internetové adresy institucí, kde můžete získat bližší informace o procesu IPPC.Zdroj: MZe ČR

Desatero integrované prevence (IPPC) – stále aktuální

Odkaz vás zavede na přehledně zpracované desatero přikázání, ukazující na smysl IPPC a představující stručný návod pro zemědělce a potravináře.Zdroj: MZe ČR

20/10/05

Vláda schválila program podpory biopaliv

Vláda schválila návrh dlouhodobé strategie využití biopaliv v ČR podaný ministerstvem průmyslu a obchodu.

Zařazeno v Ekonomika a politika

18/10/05

Národní mléčnou kvótu přeplníme

Česká republika v tomto kvótovém roce nejspíš překročí národní kvótu u mléka. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu tomu nasvědčuje vývoj dodávek mléka za pět měsíců. Fond také tvrdí, že zemědělci mají dostatek informací o plnění své individuální kvóty. Při jejím překročení musí počítat s tvrdými sankcemi. Zdroj: SZIF, www.agroweb.cz

Evidence půdy dle uživatelských vztahů LPIS

Ing. Klára Hermanová

Od 1.4.2005 je pro registrované uživatele zemědělské půdy zpřístupněna evidence půdy dle uživatelských vztahů na portálu iLPIS. Přihlašovací jméno a heslo obdrží registrovaný uživatel na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadu.

Vyšší odhad úrody brambor a kukuřice

Ing. Klára Hermanová

Na základě zjišťování k 15. září 2005 odhaduje Český statistický úřad produkci obilovin ve výši 8 063 tis. tun, brambor 995 tis. tun, cukrovky technické 3 543 tis. tun, řepky 835 tis. tun a kukuřice na zeleno a siláž 6 597 tis. tun.

05/10/05

E(CO)-QUALIFY – vzdělávání bioprodejců

Vzdělávací projekt E(co)-Qualify umožní získat zajímavé a užitečné informace, které pomohou zlepšit fungování bioprodejen.

04/10/05

Prodej státní půdy

Ing. Klára Hermanová

Informace Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Agrární komory ČR

Všichni výrobci krmiv podléhají od 1. ledna 2006 povinné registraci

Ing. Klára Hermanová

Ministerstvo zemědělství upozorňuje na novou povinnost registrace výrobních provozů všech provozovatelů krmivářských podniků a to včetně prvovýrobců. Tato povinnost stanovená k 1. lednu 2006 vyplývá z Nařízení ES č. 183/2005, o hygieně krmiv a přímo navazuje na tzv. potravinový zákon Společenství.