KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

18/10/05

Evidence půdy dle uživatelských vztahů LPIS

Ing. Klára Hermanová

Od 1.4.2005 je pro registrované uživatele zemědělské půdy zpřístupněna evidence půdy dle uživatelských vztahů na portálu iLPIS. Přihlašovací jméno a heslo obdrží registrovaný uživatel na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadu.

Vyšší odhad úrody brambor a kukuřice

Ing. Klára Hermanová

Na základě zjišťování k 15. září 2005 odhaduje Český statistický úřad produkci obilovin ve výši 8 063 tis. tun, brambor 995 tis. tun, cukrovky technické 3 543 tis. tun, řepky 835 tis. tun a kukuřice na zeleno a siláž 6 597 tis. tun.