KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

25/08/05

Čeští farmáři budou mít dotace navýšené na 58% EU-15

Vláda včera schválila navýšení přímých plateb zemědělcům o zhruba 1,9 miliardy korun z rozpočtové rezervy. Zemědělci by tak letos měli dostat na přímých platbách kolem 58% dotací, na které mají nárok jejich kolegové ve starých členských státech. zdroj: EurActiv, 25.8.2005

11/08/05

Výzva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje

Ing. Klára Hermanová

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje v návaznosti na zásadní problémy, které vznikají při zahájení obchodování s obilovinami z letošní sklizně – rok 2005, vyzývá zemědělce Jihomoravského kraje k následujícímu:

10/08/05

Komise povolila dovoz dalšího druhu geneticky upravené kukuřice

Evropská komise včera schválila přístup na svůj trh geneticky upravené kukuřici MON 863. Může být použita pouze jako krmivo pro zvířata.

Zařazeno v Rostlinná výroba

01/08/05

Plocha s Bt kukuřicí v tuzemsku nedosahuje ani tři sta hektarů

Ing. Klára Hermanová

Geneticky upravenou kuřici, takzvanou Bt kukuřici odolnou proti zavíječi, zkusilo zasít letos poprvé několik pěstitelů na celkové ploše 270 hektarů. Největší plochy jsou na jižní Moravě, některé také ve středních Čechách. Zemědělci přitom musejí plnit předepsaná pravidla. Podle Hugo Roldána z ministerstva zemědělství je předpoklad, že by se mohla plocha pro tuto plodinu napřesrok rozšířit.

Zařazeno v Rostlinná výroba

25/07/05

Intervenční nákup obilí

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.

Zařazeno v Ekonomika a politika

20/07/05

Kvalita brambor z ekologického a konvenčního zemědělství

Výsledky čtyřleté studie zaměřené na sledování četných parametrů (mikronutrientů, kovů, sekundárních metabolitů, enzymového hnědnutí a organoleptických vlastností) u brambor z různých produkčních systémů.

10/06/05

Vyhláška č. 151/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři