KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuality

Aktuality

Témata

Aktuality z regionu
15/06/06

Kurz Využití Internetu v agropodnikání – Blansko 29.6.2006

v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, je pro Vás zemědělce připraven kurz:
Využití internetu při agropodnikání

24/05/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2006
ze dne 19. května 2006,
kterým se ode dne 23. května 2006 pozastavuje možnost podávat žádosti o vývozní licence pro
cukr C a kterým se mění nařízení (ES) č. 493/2006, pokud jde o přechodná opatření použitelná pro cukr C.

Zařazeno v Aktuality

18/05/06

Problematika zemědělství v produkčních oblastech

Ing. Jaromír Musil PhD

O nutnosti řešit problematiku zemědělství v produkčních oblastech svědčí prohlášení zástůpců RAK v těchto krajích.

Zařazeno v Aktuality z regionu

Fondy a programy využitelné na ochranu životního prostředí

Zkuste získat finance pro váš podnik či firmu…

Zařazeno v Aktuality

Starý vs. nový zákoník práce

Porovnání dosavadního a nového zákoníku práce.

Zařazeno v Aktuality

09/05/06

MZe – program statistických zjišťování na rok 2006.

Program statistických zjišťování na rok 2006. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Údaje se zjišťují pro potřebu MZe, které odpovídá za jejich ochranu.

Zařazeno v Aktuality

02/05/06

Co týden dal – 17

Ing. Jaromír Musil PhD

události týdne v Jihomoravském kraji

Zařazeno v Aktuality z regionu

27/04/06

Seznam přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin,

které jsou prodávané v „malospotřebitelském balení“. Excelovský soubor.

Zařazeno v Aktuality

20/04/06

Změnové žádosti k agroenvironmentálním opatřením

Změnové žádosti k agroenvironmentálním opatřením – 4.vydaní. Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuality

18/04/06

Zákon č. 147/2006 Sb. o veterinární péči

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zařazeno v Aktuality