KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

21/07/21

Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %

Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce.

SBÍRKA NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ TORNÁDEM

Shromážděné finanční prostředky budou následně poskytnuty starostům postižených obcí.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu vážné přírodní katastrofy – TORNÁDO (v Jihomoravském kraji) či tzv. Downburst (v Ústeckém kraji)

Ohlášení podaná ve výše vyjmenovaných lokalitách (katastrálních územích) není nutné prokazovat žádným individuálním doplněním (potvrzením) o dané skutečnosti.

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

Aktuální znění Pravidel pro změny strategií je k dispozici v elektronické podobě v příloze.

01/07/21

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 6. 2021

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.

29/06/21

Publikace Zemědělství

Publikace Zemědělství 2020 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2020.

22/06/21

Ocenění ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2021 má právo užívat dvanáct regionálních výrobků

Kladem jihomoravského systému tzv. „ZLATÁ Chuť“ je, že všechny ostatní soutěžní výrobky, které splnily kvalitativní a soutěžní kritéria a byly hodnoceny, získávají právo užívat ochrannou (registrovanou) známku „Chuť jižní Moravy 2021“, umisťují se na „druhém místě“.

Pokračuje 12. ročník soutěže Regionální potravina, nominace už mají i výrobky v Jihomoravském kraji

Předání certifikátů s oceněním Regionální potravina Jihomoravského kraje se uskuteční dne 29.8.2021 na dožínkových slavnostech v Kyjově.

Zemědělci: Potřebujeme férové podmínky pro odbyt českých potravin

Čeští zemědělci se dlouhodobě potýkají s nespravedlivými praktikami velkých obchodů, a je tak stále obtížnější dostat tuzemskou produkci do regálů.