KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

28/10/21

Zemědělci a potravináři varují před zákazem pro neočkované chodit do práce

Návrh vážně naruší výrobu potravin v Česku, a tím ohrozí jejich dodávky pro obyvatele.

23/10/21

Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Žádosti o mimořádné pracovní vízum lze podávat až do konce roku 2022, takže tímto produktem lze pokrýt i sezonu roku 2023.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Poskytovatelem finančních příspěvků podle Dotačního rámce mohou být Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo obrany a všechny kraje s výjimkou Hl. m. Prahy.

15/10/21

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory.

Nová povinnost pro cizince – adaptačně-integrační kurzy

Záměrem kurzu je zlepšit orientaci cizinců v české společnosti

11/10/21

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci týkající se zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce

Návod k podání dokladů prostřednictvím Portálu farmáře SZIF a odpovědi na nejčastější dotazy naleznou žadatele zde ve složce „Ke stažení“ 2021 Přírodní pohroma.

Čeští zákazníci si zaslouží české kvalitní potraviny

Agrární komora ČR provedla nedávno průzkum v rámci své členské základny, podle kterého se s nespravedlivými praktikami ze strany obchodů setkala většina respondentů.

Účinnější zbraň na pytláky: Ministerstvo zemědělství společně s Policií ČR zvýšilo sazby za nelegálně ulovenou zvěř

Nové úpravy začnou platit od 5. října letošního roku. Sazebník pro zvláště chráněné organismy má ve své kompetenci Ministerstvo životního prostředí.

Ústřední nákazová komise v boji s africkým morem prasat doporučila intenzivní odlov

Nákazová situace ve vztahu k africkému moru prasat se v okolních zemích, zejména v Německu a Polsku, bohužel stále zhoršuje.

01/10/21