KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

25/11/20

Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v příštím roce Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun

Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Ministerstvo zemědělství podpoří organizace, které distribuují potraviny lidem v nouzi, přidá jim 20 milionů korun

Pravidla programu dnes schválila vláda, peníze uvolní Ministerstvo financí.

20/11/20

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Žádost o dotaci/Žádost o proplacení je podávána na jednotném formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“), který je ke stažení na internetových stránkách www.szif.cz .

15/10/20

Omezení úředních hodin SZIF

Úřední hodiny – PODATELNA Pondělí a středa 9:00 – 14:00

14/10/20

Operační skupiny – Proměňte svůj inovační nápad v realitu II.

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních – získáváme praktické zkušenosti“.

10/10/20

Zahraniční pracovníci – informace ze dne 9.10.2020

Uložené povinnosti je třeba důsledně dodržovat, a to i s ohledem na vyhlášený nouzový stav!

07/10/20

Výskyt hraboše polního v září 2020

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích jsou zobrazena v příloze.

04/10/20

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 9. 2020

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.