KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

15/10/20

Omezení úředních hodin SZIF

Úřední hodiny – PODATELNA Pondělí a středa 9:00 – 14:00

14/10/20

Operační skupiny – Proměňte svůj inovační nápad v realitu II.

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních – získáváme praktické zkušenosti“.

10/10/20

Zahraniční pracovníci – informace ze dne 9.10.2020

Uložené povinnosti je třeba důsledně dodržovat, a to i s ohledem na vyhlášený nouzový stav!

07/10/20

Výskyt hraboše polního v září 2020

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích jsou zobrazena v příloze.

04/10/20

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 9. 2020

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.

20/09/20
16/09/20

Slavnosti tuřanského zelí s regionálními potravinami

Ing. Eva Chromečková

Sobota 19. 9. 2020, od 9:00 hodin, prezentace a ochutnávka oceněných výrobků s jejich prodejem

Regionální potraviny Jihomoravského kraje se představí na farmářském trhu v Brně-Slatině

Ing. Eva Chromečková

Čtvrtek 17. 9. 2020, od 14:00 hodin, farmářský trh, prezentace a ochutnávka oceněných výrobků s jejich prodejem