KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rozvoj venkova

28/01/21

Aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020

Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 – verze 4 (leden 2021)

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova

23/01/21
16/01/21

Návod na vytvoření OHLÁŠENÍ žadatele

V příloze článku je zveřejněn návod na vytvoření uživatelského účtu a na sestavení ohlášení žadatele o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

09/01/21

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021

Dotační program 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2021.

Dotace na včelařská opatření v roce 2021

Celková výše finančních prostředků, kterou je možno na včelařská opatření hrazená z 50 % z rozpočtu ČR a z 50 % z rozpočtu EU využít, tak činí 66 453 561 Kč.

27/12/20

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 9. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020

Žádost o platbu je možné odeslat z Portálu farmáře pouze jedenkrát.

18/12/20
10/12/20

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 byla zveřejněna

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021.

25/11/20

Na opravu drobných kulturních prvků venkova dá v příštím roce Ministerstvo zemědělství 30 milionů korun

Peníze jsou určené například na opravu křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.