KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

01/10/20

Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkov

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o své nové iniciativě k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti. Cílem této konzultace je shromáždit názory na současné příležitosti a výzvy ve venkovských oblastech, ambice venkovských oblastí do roku 2040 a na opatření potřebná k dosažení těchto ambicí.

Výsledky elektronického hlasování Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene vrežimu ekologického zemědělství ze dne 11.9.2020

– sortiment a lokality pro zásev pokusů s pšenicí ozimou pro sklizňový rok 2020/2021.

Zápis z videokonference Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 9.9.2020

Hlavním bodem pravidelného jednání Komise v září je schválení lokalit a sortimentu odrůd pro podzimní zásev. Po konzultaci s předsedou Komise byla s ohledem na situaci kolem koronaviru upřednostněna elektronická forma hlasování. Před hlasováním byla uspořádána videokonference, aby měli členové Komise možnost klást otázky a diskutovat o odrůdách.

30/09/20

Ministr zemědělství na setkání zemí V4: Společnou zemědělskou politiku musíme vyjednat co nejdříve. Je nutné se zaměřit na moderní technologie

Ministři zemědělství rozšířené Visegradské skupiny jednali o nejdůležitějších aspektech reformy Společné zemědělské politiky (SZP) a nových technologiích v zemědělství v souvislosti se změnou klimatu. Podepsali prohlášení o dohodě o víceletém finančním rámci a zvýšení objemu finančních prostředků přidělených na SZP. Jednání se účastnili zástupci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska.

29/09/20

MAKOVÁ MAPA – PRODEJ KVALITNÍHO MÁKU ZE DVORA

Česká republika je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Do ostatních zemí ho vyvezeme více než chmele. První jsme i v jeho konzumaci. Na jednoho obyvatele ČR připadá až 430 g, což je asi největší spotřeba máku na světě. Ale i přes všechna prvenství se na pultech obchodů můžete občas setkat s jeho nízkou kvalitou. „Maková mapa“ má za cíl zprostředkovat prodej kvalitního máku, pěstovaného v ČR, přímo od pěstitelů pro koncové spotřebitele.

23/09/20

Ministr zemědělství: Jednotný trh by měl být spravedlivý. Klecové chovy nosnic by měly skončit v celé Evropské unii

21.9.2020 – Tisková zpráva – Zákaz chovu nosnic v klecích od roku 2030 navrhuje Česká republika Evropské komisi v návrhu, který dnes představil ministr zemědělství Miroslav Toman na Radě ministrů zemědělství v Bruselu. Jednostranné zákazy klecových chovů pouze v jednotlivých členských státech vedou k nerovným podmínkám na jednotném trhu, proto by měl být stanoven postup platný pro celou Evropskou unii. Dalšími tématy jednání byly situace s africkým morem prasat (AMP), strategické plány Společné zemědělské politiky (SZP) nebo označování potravin.

22/09/20

Žně 2020 – postup sklizně obilovin a řepky dle krajů

Stav ke dni 21.9.2020

Prodloužení příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2019

Žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2019 (program Ln.2020) se přijímají až do úterý 22. 9. 2020.