KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

21/07/21

Informace ke změně Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 – operace 4.1.1

Byla upravena příloha č. 6 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti. Zpřesněny byly hodnoty intenzity výroby nebo jednotkové ceny nebo rentability u komodit.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal: Dobrá komunikace zemědělců s obchodními řetězci pomůže všem

Problémy s odbytem zemědělských výrobků, Společná zemědělská politika EU a Zelená dohoda

04/07/21

Počet evidovaných zemědělských podnikatelů

Počet evidovaných zemědělských podnikatelů.

Soupis ploch osevů – k 31. 5. 2021

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ.

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 10. 6. 2021

Metodické vysvětlivky.

Odhady sklizní – červen 2021

Zemědělci zatím očekávají menší úrodu obilí i řepky

01/07/21

Informace pro žadatele DP 19.B. Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ

Formulář bude žadatelům dostupný od 1. července 2021. Ukončení příjmu žádosti o dotaci je 31. července 2021.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Důležité upozornění pro žadatele: Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Plán preventivních opatření“.

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 6. 2021

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.

29/06/21

Publikace Zemědělství

Publikace Zemědělství 2020 hodnotí z pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství v roce 2020.