KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

16/11/21

Informace k evidování krajinných prvků za účelem osvobození od daní

SZIF nestihne všechny podněty k EVP zpracovat do konce kalendářního roku 2021.

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP se podávají v období od 1. ledna do 15. února 2022 na Regionálních odborech SZIF podle místa trvalého bydliště žadatele.

12/11/21

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021.

Upozornění na zhoršující se nákazovou situací vysoce patogenní ptačí chřipky v Evropě

Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtypu HPAI H5N8, je nyní dominantním cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který je považován za subtyp HPAI se zoonotickým potenciálem tzn. že existuje možnost přenosu viru na člověka.

11/11/21

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Dodatkem je umožněno ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 nahradit prezenční výuku distanční formou vzdělávání.

Zemědělci pěstují stále více českého modrého máku

Největšími konzumenty zůstávají Češi, přitom asi 85 procent v tuzemsku vypěstovaného máku jde na vývoz.

Reakce AK na seriál ČT Kapka vody

Považujeme tento díl za zavádějící.

Reakce AK na pořad ČT Bilance: Budoucnost jídla a jídlo budoucnosti

Pořad považujeme za nevyvážený.