KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

27/05/20

Postup v případě zájmu o prefernční vyřízení žádosti o sezonní pracovní vizum v oblasti zemědělství pro pracovníky UKRAJINY

Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo výjimku pro pracovníky přijíždějící do ČR i z těchto států za účelem sezónního zaměstnání a obnovení vízové agendy pro sezónní pracovníky.

25/05/20

V tuto dobu je potřeba věnovat pozornost mšicím

Ing. Eva Chromečková

22. 5. 2020 Upozorňujeme pěstitele na zvýšený nálet mšic do porostů kulturních rostlin, kterému nahrává i aktuální předpověď počasí. ÚKZÚZ zaznamenal při pravidelném sledování letových aktivit mšic jejich silný výskyt zejména na jabloních a slivoních. Pěstitelům sadbových brambor doporučujeme sledovat porosty již od vzejití.

24/05/20

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

20/05/20

Informace pro žadatele – Prodloužení termínu pro podání žádosti o dotaci na DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT 2020

Ing. Eva Chromečková

V Praze dne 15. května 2020 V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti
s mimořádnou epidemií v roce 2020. Tímto nařízením vlády dochází k prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.

Pro prodej konzumních brambor pěstitelem přímo spotřebitelům neplatí povinnost registrace

Ing. Eva Chromečková

15.5.2020 Tisková zpráva – Pro pěstitele, společné sklady a expediční střediska platí povinnost označit balení nesadbových brambor, uváděných v rámci EU na trh, registračním číslem přiděleným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Tato povinnost neplatí pro přímý prodej konzumních brambor jejich pěstitelem v místě vypěstování, na lokálních trzích nebo do stravovacích zařízení.

Ministr Toman: Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

Ing. Eva Chromečková

18.5.2020 – Tisková zpráva – Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 18. května 2020

Ing. Eva Chromečková

18. 5. 2020 Pravidla pro přeshraniční pohyb platná od pondělí 18. května 2020 pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a občany Evropské unie.

13/05/20

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Pokud dojde z nařízení Vlády ČR k posunu ukončení nouzového stavu, budou výše uvedené lhůty adekvátně upraveny.

Jednotná žádost 2020

Ing. Eva Chromečková

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.
Brno – 1. 6. 2020, 2. 6. 2020, 3. 6. 2020, 4. 6. 2020, 8. 6. 2020, 9. 6. 2020

12/05/20

Ministr zemědělství: Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné rozšířit seznam území pro možné stavby vodních nádrží

Ing. Eva Chromečková

11. 5. 2020 Tisková zpráva – Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.