KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

18/03/20

SZIF přijímá preventivní opatření k omezení šíření COVID – 19

Ing. Eva Chromečková

SZIF za účelem minimalizace rizika přenosu koronaviru mezi občany přijímá s okamžitou platností až do odvolání opatření

10/03/20

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté

Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši 140 milionů korun.

Stanovisko AK ČR k vyjádření paní europoslankyně Moniky Hohlmeier k českému zemědělství

Stanovisko Agrární komory ČR k vyjádření paní europoslankyně Moniky Hohlmeier k českému zemědělství.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

06/03/20

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021

Ing. Eva Chromečková

Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými oborovými svazy rozhodly o přesunu komplexu veletrhů zemědělské techniky na rok 2021. Všechny strany se shodly, že toto řešení je nejvhodnější z pohledu eliminace ekonomického rizika spojeného s možným zákazem konání hromadných akcí. Nový termín veletrhu je stanoven na 11. – 15. dubna 2021.

02/03/20

SVS podporuje vývoz českých firem do třetích zemí

Ing. Eva Chromečková

V Praze dne 28. 2. 2020 Tisková zpráva

28/02/20

Technologie pěstování a silážování travních a jetelotravních porostů

Ing. Eva Chromečková

seminář, 4. 3. 2020, 9:00 hodin, Velké Opatovice

Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů

Ing. Eva Chromečková

Série seminářů pro zemědělce, potravináře a zpracovatele brambor

27/02/20

Regionální potraviny na veletrhu TECHAGRO

Ing. Eva Chromečková

Mezinárodní zemědělský a lesnický veletrh, 312. 3. – 4. 4. 2020, Výstaviště a.s., Brno, veletržní expozice ZLATÁ Chuť jižní Moravy, prezentace výrobců a jejich oceněných regionálních výrobků

26/02/20

ÚKZÚZ informuje o prvních výskytech stonkových krytonosců v porostech řepky

Ing. Eva Chromečková

26.02.20 Krytonosci v řepce – první výskyt dospělců

25/02/20

Pozvání na semináře AK ČR k produkci brambor

Projekt Agrární komory ČR se v roce 2020 skládá z osmi jednodenních seminářů, které navazují na průběh bramborářské sezóny.