KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

12/10/20

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

Od 1. 10. 2020 mají žadatelé k dispozici na webových stránkách SZIFu přílohy „Vzory Potvrzení KVS SVS“ pro jednotlivé podprogramy v rámci dotačního programu 8.F. (8.F.a., 8.F.b., 8.F.c.), které jsou povinnou přílohou při podávání Formuláře na prokázání nároků na dotaci

10/10/20

Zahraniční pracovníci – informace ze dne 9.10.2020

Uložené povinnosti je třeba důsledně dodržovat, a to i s ohledem na vyhlášený nouzový stav!

Zaměstnávání zahraničních pracovníků – náměty na další spolupráci

Vaše informace a podněty ke zlepšení uvítáme na e-mailové adrese dlouha@akcr.cz

08/10/20

Webinář na téma Perspektiva ochrany rostlin v konvenčním zemědělství 07. 10. 2020

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

07/10/20

Výskyt hraboše polního v září 2020

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích jsou zobrazena v příloze.

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

Na osvědčení o odborné způsobilosti, jehož platnost končí v době vládou vyhlášeného nouzového stavu, se pohlíží jako na osvědčení platné, je-li splněna základní podmínka pro jeho prodloužení.

05/10/20

Zemědělské národní dotace – termíny říjen 2020

Stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL).

Upozornění na prodloužení možnosti odeslání hlášení o provedení podrývání do 9.10.2020

Upozornění na prodloužení možnosti odeslání hlášení o provedení podrývání do 9.10.2020

Souhrnný zemědělský účet

Definitivní výsledky za rok 2018 a semidefinitivní výsledky za rok 2019

04/10/20

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 30. 9. 2020

Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.