KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

02/09/21

Dožínky a zdánlivé maličkosti, jež potřebujeme třikrát denně

Poděkováním za úrodu, za to, že i tenčící se zásoby z roku minulého se mohou nahradit novou sklizní.

Pozvánka na webinář „Program rozvoje venkova 2014-2020 – 13. kolo příjmu žádostí“

Termín konání: 13. září, MS Teams.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Apelujeme na žadatele, aby využili vzor těchto příloh připravených fondem, neboť došlo k úpravám těchto příloh.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci.

31/08/21

Agrární komora ČR spustila web Z naší země

Nový portál je zaměřený na širokou veřejnost a má ukázat, jak skutečně vypadá moderní české zemědělství.

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020

Příjem žádostí o příspěvek probíhá od 30. 8. do 15. 10. 2021.

Ministr Toman na výstavě Země živitelka

Naše podpory směřujeme tak, aby krajina byla zdravá a dobře obhospodařovaná.

21/08/21

Publikační činnost AK ČR v r. 2020

Agrární komora České republiky organizuje pro zemědělce prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů a poradenských konzultací

Informace pro žadatele k DP 3.a. – potvrzení ÚKZÚZ

V Zásadách pro rok 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5letému závazku uvedených v bodě 5 písm. p) a q).