KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

09/12/21

Informace pro zemědělce – k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření

Dne 2.12. byly aktualizovány informace k náhradám nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021.

Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství

Od 7. prosince 2021 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství.

Workshop „EU Politika propagace – současný stav a perspektivy“

Žádosti o propagační programy lze předkládat na základě výzvy k předkládání programů, jejíž zveřejnění předpokládáme v průběhu ledna 2022.

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Nedostupnost Portálu farmáře a www.szif.cz (9.12.2021 19:00 – 23:59)

Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF.

08/12/21

Výsledky zkoušek užitné hodnoty ze sklizně 2021

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd – u posledně přidaných souborů je červené označení.

Informace pro žadatele k opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství

Od 7.  prosince  2021  je na Portálu farmáře možné  podávat  doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující opatření ekologické zemědělství.  

07/12/21

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. 

05/12/21

Program kvalifikovaný zaměstnanec: Změna výše minimální mzdy a tím i minimálních mzdových tarifů od 1.1.2022

Informace zaměstnavatelům zařazeným do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

V případě dotazů je možné se obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo zaslat otázky e-mailem na info@szif.cz.