KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělství

01/04/21

Informace pro žadatele DP 19.C. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ

Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ.

24/03/21

Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2021

•Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo níže uvedené).

Informace z jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 17. března 2021

Druhé letošní jednání představenstva, společné s dozorčí radou Agrární komory ČR, se konalo ve středu 17. března 2021.

20/03/21

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 19. 3. 2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2021

V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.

Živočišná výroba a myslivost se představí na brněnském výstavišti na konci června

Od 27. do 30. června 2021 proběhnou na brněnském výstavišti Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH.

Zařazeno v Akce, Aktuality, Zemědělství

19/03/21

SZIF začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy a zeleniny

Jmenovaná opatření podporují komplexní hospodaření v sadech, vinicích a na orné půdě

Výskyt původce nákazy včel varroázy se v ČR meziročně snížil

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor, se v ČR ve srovnání s loňskem snížil.