KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační zdroje, odkazy

20/02/06

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

31/01/06

Gate2Biotech: informační brána pro biotechnologie v ČR

Všechny informace (vědecké i komerční) o biotechnologiích v České republice jsou soustředěny na jednom místě.

Zařazeno v Informační zdroje

06/12/05

Biotechnologie v zemědělství a potravinářství

Je k dispozici řada publikací jako výsledků výzkumu financovaného z prostředků EU.

Zařazeno v Informační zdroje

01/12/05

Med*Vet*Net: Evropská základna pro výzkum zoonóz

V rámci tohoto výzkumného projektu EU bylo zahájeno vydávání měsíčního zpravodaje. Je zprostředkován volný přístup k tomuto
e-zpravodaji.

30/10/05

Informace o procesu integrované prevence a omezení znečištění – IPPC

Zde naleznete internetové adresy institucí, kde můžete získat bližší informace o procesu IPPC.Zdroj: MZe ČR

18/10/05

Evidence půdy dle uživatelských vztahů LPIS

Ing. Klára Hermanová

Od 1.4.2005 je pro registrované uživatele zemědělské půdy zpřístupněna evidence půdy dle uživatelských vztahů na portálu iLPIS. Přihlašovací jméno a heslo obdrží registrovaný uživatel na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadu.

09/10/05

CENIA vydala sborník dat o ekologickém vývoji České republiky

Jak se v Česku za 15 let změnilo znečištění vod, ovzduší a půdy, jak se vyvíjela těžba surovin a jak si stojí země v porovnání se světem – tyto informace obsahuje publikace Životní prostředí v ČR 1989–2004, kterou vydala Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Lze ji nalézt na internetové adrese www.cenia.cz.

20/05/05

Informační brány pro oblast zemědělství a potravinářství

Přehled zahraničních informačních bran. Definice informační brány: "Webový nástroj zajišťující přístup ke sbírce kvalitních, odborně vybraných a zhodnocených informačních zdrojů pro podporu výzkumu v určitém oboru".

Zařazeno v Informační zdroje